Tallinn avalikustas täna kliimakava, mille eesmärk on pealinn saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Tulevikku vaatava Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava eesmärk on vähendada linna elu ja majanduse mõju kliimale, tehes seda majandust ja linnakeskkonda rikastaval viisil. Linn ootab kodanike tagasisidet kuni 7. aprillini aadressil rohepööre@tallinnlv.ee.

  • Kliima
  • 24. märts 2021
  • Foto: Tallinn soovib saada kliimaneutraalseks. Janek Jõgisaar, bioneer.ee

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kliimaneutraalse Tallinna kava loogiline samm parema ja puhtama tuleviku poole.

„Seame endale ambitsioonikad eesmärgid, et olla eestvedaja ja mitte sabassörkija. Tallinn on selgelt pühendunud rohepöördele. Seda on vaja, et luua linnarahvale parim elukeskkond. Uuenduslik rohelisem mõtlemine aitab ka Tallinna ettevõtluskeskkonda maailma esirinnas hoida. Kahtlemata on igasugune innovatsioon praegu ja tulevikus  just roheline ja jätkusuutlik,“ ütles Kõlvart.

Kliimaneutraalse Tallinna kava seab eesmärgi välja töötada kogukondlike taastuvenergiaühistute mudel, edendada rattaliiklust, parandada ühistranspordi ligipääsetavust ning toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist energiatõhususe nõudeid arvestades.

Tihedas koostöös erasektoriga kavandatakse kaugküttevõrgu laiendamist, kaugjahutusvõrgu arendamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamist energia tootmisel. Kliimakindlas linnas toetatakse elurikkust ja kasutatakse looduslikke ressursse ringselt võimalikult väheste kadudega. Need tegevused muudavad linnakeskkonna meeldivamaks ja puhtamaks.

Arengudokument täpsustab kõiki valdkondi arvestades kehtiva pikaajalise arengustrateegia „Tallinn 2035“ rohelise pöörde alaeesmärgi täitmist. Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes 2007. aastaga ning aastaks 2050 on kavas saavutada kliimaneutraalsus.

Oluline roll on ka kliimamuutustega kohanemisel: looduspõhiste lahenduste kasutamine linnaplaneerimises, ilmastikuoludest tingitud riskidele reageerimise võimekuse parandamine ja mitmekülgne teavitus loovad soodsa pinnase, et vältimatute kliimamuutustega linnakeskkonnas edukalt toime tulla.

Kliimaneutraalse Tallinna kava on koostatud linnapeade paktiga „Mayors Adapt“ liitumisel võetud kohustustest. Nii „Tallinn 2035“ kui „Kliimaneutraalne Tallinn“ lähtuvad Euroopa Komisjoni rohelisest leppest ja Euroopa Liidu pikaajalisest visioonist „Puhas planeet kõigi jaoks“, mille Eesti valitsus kiitis heaks 2019. aasta oktoobris. Visioon seab eesmärgiks, et aastal 2050 oleks kogu Euroopa Liit kliimaneutraalne ehk meie maailmajagu ei paiska õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab.

Kliimakava dokumendi leiab aadressilt.

31. märtsil kl 16-18 toimub kliimakava veebiseminar, kus saab kliimakava teemal arutada ja tagasisidet anda. Osalemiseks saab registreerida lingil.