Veebruari lõpus võeti Tallinna Botaanikaaed vastu rahvusvahelisse botaanikaaedade kliimamuutuste liitu, kuhu kuulub üle 65 botaanilise organisatsiooni üle maailma. Liidu missiooniks on botaanikaaedade mobiliseerimine taimede mitmekesisuse tagamiseks inimeste ja planeedi heaolu huvides.

  • Kliima
  • 16. märts 2021
  • Foto: teletorn vaadatuna botaanikaaia poolt. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tallinna linna asutusena järgib Tallinna Botaanikaaed linna seatud ambitsioonikat eesmärki olla 2050. aastaks kliimaneutraalne ja rohepöördeline linn. Tallinna Botaanikaaed aitab oma teadmiste ja tegevustega suurendada Tallinna linna valmisolekut ja võimekust kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks.

Tallinna Botaanikaaia tegevused kliimaeesmärkide saavutamiseks:

  •     kliimamuutustega kohanemist toetavate kliimakindlate taimeliikide väljaselgitamine ja kasutamine;
  •     elurikkust hoidvate ning suurendavate hoolduspõhimõtete väljatöötamine, vastavate hoolduskavade ja soovituste koostamine;
  •      looduskeskkonda puudutava info kogumine ja suuniste väljatöötamine, mis aitavad planeerida liigirikkuse ja mitmekesise linnalooduse hoidmist ning kliimamuutuste leevendamist;
  •       haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide ja nende genofondi säilitamine ning kaitsmine;
  •       keskkonnateadlikkuse suurendamine. Erinevaid meetodeid kasutades bioloogiliste ja ökoloogiliste teadmiste jagamine õpilastele ja üliõpilastele, aga ka loodus- ja keskkonnahariduse andmine laiemalt kõigile vanuse- ja huvigruppidele.

Liidust lähemalt: Climate Change Alliance of Botanic Gardens