26. märtsil kell 11.00-17.00 toimub Tallinna Botaanikaaias teemapäev "Prügi - muudame suhtumist, prügi vs tooraine", kus tutvustatakse jäätmetekke vähendamise ja asjade kasutusea pikendamise võimalusi ning jäätmete liigiti kogumist ja selle vajalikkust. Teemapäeval kuuleb spetsialistide ettekandeid, viiakse läbi lasteprogramm, esitletakse dokumentaalfilmi ning jagatakse tasuta biojäätmete mahuteid.

“Prügisse" tuleb suhtuda vastutuse ja kohusetundlikkusega” leiab teemapäeva kuraator ja Tallinna Botaanikaaia metoodik Eliko Petser. “Et korrastada jäätmemajandust ja vähendada nn prügi teket, on oluline näha "prügi" kui ressurssi ja toorainet. Peame muutma oma suhtumist ja hakkama teisiti mõtlema, kuna globaalsel tasandil on toimunud suured muutused. Kõik siin planeedil on omavahel seotud ja neid seoseid on oluline enda jaoks lahti mõtestada,” ütleb Petser.

Petseri sõnul on botaanikaaia teemapäeva eesmärk inspireerida oma külastajaid mõtlema tagajärgedele, mida igapäevaselt oma elus loome. “Meie igaühe panus on oluline, meie vastutustundlikkus antud valdkonnas peab olema iga üksikindiviidi südameasi. Ees on ootamas muudatused tallinlastele jäätmekäitluses, sarnaselt tuleb meil tarbijana oma käitumismustrid ümber kujundada koduses jäätmemajanduses. Praktilisele ja huvitavale teemapäevale ootame kõiki huvilisi peredest omavalitsusteni välja,” kinnitab Petser. 

Teemapäeval tutvustab Tallinna Jäätmekeskus jäätmejaamade ümberkujundamist ringmajanduskeskusteks, käesoleval aastal toimuvatest muudatustest, uuest biolagunevate jäätmete süsteemist ning jäätmekeskuste tootest – kvaliteetsest kompostist. Räägitakse mulla väärindamisest ringmajandusvõtmes, kompostimisest väikeaiapidajatele, uuenduslikest meetmetest ning võimalustest. Teemapäeval saab teada, mida tehakse taarapunkti viidud pandipakenditega ja kuidas toimib panditopsi süsteem. Tutvustatakse taaskasutuse ehk upcycling põhimõtteid rõivatööstuses, mis vähendavad moetööstuse mõju keskkonnale.


Kell 16.20 esitletakse Anna Hintsi dokumentaalfilmi „Homme saabub paradiis“, mis näitab, kuidas noored emad on otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest, et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku.

Teemapäeval löövad kaasa Tallinna Jäätmekeskus, Tootjavastustusorganisatsioon, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL), OÜ Eesti Pakendiringlus, OÜ Eesti Pandipakend, Kuhuviia.ee, OÜ NutriLoop ja disainer Reet Aus.


Teemapäevale saab registreeruda aadressil bit.ly/muudamesuhtumist
Üritusele pääseb Tallinna Botaanikaaia tavapiletiga. Teemapäev on osa Euroopa rohelise pealinna eriprogrammist Tallinna Botaanikaaias.


Teemapäeva kava:


Teemapäeva moderaator on Juhan Hindov Tallinna Jäätmekeskusest


11.00-11.10  Avasõnad. Urve Sinijärv, Tallinna Botaanikaaia direktor

 

11.10-11.40 Jäätmete liigiti sorteerimine – kelle vastutus? Gaili Eding, Tootjavastustusorganisatsiooni turundus- ja kommunikatsioonijuht

Kes, kus, kuidas ja miks peab jäätmeid sorteerima? Milline on jäätmete sorteerimise tänane olukord Eestis ja milliste eesmärkideni peame lähiaastatel jõudma?

VIDEO “Hiiumaa ringmajanduse tsoon”. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)

 

11.40-12.00 Mida tehakse edasi liigiti kogutud jäätmetega. Alder Harkmann, OÜ Eesti Pakendiringluse juhatuse liige

Kuhu liiguvad pandimärgiseta pakendeid edasi, mis nendega ja nendest tehakse, mis saab materjalidest edasi.

 

12.00-12.50  Mida tehakse taarapunkti toodud pakenditega? Suzanne Meliste, OÜ Eesti Pandipakendi pakendiettevõtja teenusjuht

Kuidas ära hoida prügi teke avalikel üritustel? Kertu Tutk, OÜ Eesti Pandipakendi panditopsi projektijuht

Panditopsi teenus on mõeldud ürituste korraldajatele ning toitlustajatele, et asendada ühekordsed topsid ja nõud korduskasutatavate lahendustega.


12.50-13.00 Küsimused-vastused


LÕUNA 13.00-13.45 Avatud on kohvik


13.45-14.10 Mida saan teha mina, et vähendada jäätmeteket - parandamiskultuurist ja toodete eluea pikendamise võimalustest. Kristiina Kerge, Kuhuviia.ee projektijuht ja Tatjana Lavrova, Kuhuviia.ee venekeelse kommunikatsiooni juht


14.10-15.10  Tallinna jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks. Rein Kalle, Tallinna Jäätmekeskuse juhataja

Biolagunevate jäätmete kogumine ja üleandmine on Tallinnas kohustuslik alates 1. aprillist 2023.a. Lennard Grant, Tallinna Jäätmekeskuse haldusjuht. Biojäätmete kogumismahutite jagamine.

Kompostmuld – koduaia rikkus tagasi mulda! Tallinna aiajäätmetest toodetud kvaliteetse komposti tootmine ja kasutamine koduaias. Sofia Pereskoka, Tallinna Jäätmekeskuse keskkonnaspetsialist. Tallinna Jäätmekeskus.


15.10-15.30 Kompostimine väikeaiapidajale. Erinevad võtted ja võimalused kompostimiseks toidu kasvatusel.

Teele Sikka, OÜ NutriLoop projektijuht. Uuenduslikud meetmed ja erinevad kompostimismeetodid: bokashi, Johnson-Su; vermikompost; trummel ja aun kompostimise erinevad matejalid.


15.30-16.20 Ringdisain kui lahendus. Reet Aus PhD, Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini ja Materjalilabor

DiMa vanemteadur. Tekstiilitööstuse mõju keskkonnale ja kuidas seda läbi ringdisaini vähendada. Tekstiili- ja moetööstuse toimimisest tulenevad probleemid läbi olelusringi. Tootmis- ja tarbijajärgsed jäätmed.


16.20-17.00 Dokumentaalfilm “Homme saabub paradiis“. Anna Hints, režissöör ja toidupäästja.
OÜ Stellar Film. Dokumentaalfilmi tutvustus ja esitlus. Maailm vaevleb prügiuputuse käes. Et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku, on noored emad otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Prügisukeldumisest.


17.00-17.10 Teemapäeva kokkuvõte moderaator Juhan Hindovilt, Tallinna Jäätmekeskuse avalike suhete juht

 

Teavitusprogramm

11.00 – 16.00 Tutvustused, teavitus

Raamat: „Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus“ esitlus ja müük. Mahutite näidised. OÜ Eesti Pakendiringlus

Tallinna Jäätmekeskus jagab kohapeal tasuta 80 l ja 140 l biojäätmete mahuteid.
Tutvustus ja info kohapeal. Lepingute sõlmimise võimalus. Tallinna Jäätmekeskus

Näitlikud materjalid elektroonika ja lambi pirnide ümbertöötlemise kohta. Kuhuviia.ee

Näitlikud kompostimisvahendid. OÜ NutriLoop

Tutvumine ringsete toodetega. Disainer Reet Aus.

 

Lasteprogramm

11.00 – 16.00 Tegevused, õppemängud, õppefilmid, viktoriinid, joonistamine.

Õpetliku sisuga sorteerimist käsitlevad videod ja nendega seotud müütide ümberlükkamine.

Puhaste pakendite mänguline liigiti sorteerimine; teemaga seotud nuputamise ülesanded, auhinnad. 

Vanapaberi teekond. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)

Õpetlik sorteerimismäng lastele. OÜ Eesti Pakendiringlus

Joonistamine, viktoriin, auhinnad lastele! Eesti Pandipakend OÜ

Liigiti kogumine ja korduskasutus (eesti k, vene k. ja subtiitritega). Kuhuviia.ee

Biolagunevate jäätmete sorteerimine. Tallinna Jäätmekeskus

Mõistekaardid - tooraine jagamine süsiniku ja lämmastiku allikaks. Pildimäng: Kes elavad kompostikastis. OÜ NutriLoop