Juubeli tähistamiseks toimub botaanikaaias 1.-8. detsembrini ürituste seeria millega peetakse meeles endisi kolleege, koostööpartnereid ja külastajaid, kellele korraldatakse laupäeval 3. detsembril perepäev.

Perepäeval toimuvad ekskursioonid, taimevaatlused mikroskoopidest ja jõulukaartide meisterdamine koos päkapikkudega. Perede vahel loositakse välja Tallink Spa perepääsmeid ja Tallinn City Tour perekomplekte. Lastele jagab maiustusi Mesikäpp

8. detsembril toimub botaanikaaias konverents “Inimmõju Tallinna keskkonnale VI”. Konverentsil antakse ülevaade Tallinna keskkonnaseisundi ja selle muutuste kohta. Tallinna keskkonnaseisundit käsitlevate uuringute tulemused avaldatakse konverentsi kogumikus.

Tallinna Botaanikaaed asutati ENSV Teaduste Akadeemia instituudina 1. detsembril 1961. Aastal 1995 Tallinna Botaanikaaed munitsipaliseeriti. 1. jaanuarist 2001. aastal oli Tallinna Botaanikaaed Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ning alates 17. jaanuarist 2005 Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus. Tallinna Botaanikaaed kanti 2002. aastal teadus- ja arendusasutuste riiklikku registrisse.

Tallinna Botaanikaaed asutati ENSV Teaduste Akadeemia instituudina 1. detsembril 1961. Aastal 1995 Tallinna Botaanikaaed munitsipaliseeriti. 1. jaanuarist 2001. aastal oli Tallinna Botaanikaaed Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ning alates 17. jaanuarist 2005 Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus. Tallinna Botaanikaaed kanti 2002. aastal teadus- ja arendusasutuste riiklikku registrisse.