Tallinn ootab 3. septembrist kuni 1. oktoobrini kõigi linlaste ettepanekuid selle kohta, milliseid projekte võiks rahastada linna kaasavast eelarvest 2022. aastal.

Kaasava eelarve planeeritav kogusumma 2022. aastal on 1 miljon eurot. Täpse kaasava eelarve kogusumma kinnitab Tallinna linnavolikogu 2022. aasta eelarve vastuvõtmisel aasta lõpul. Linlased saavad endale meeldivamaid projekte toetada novembris algaval avalikul hääletusel.

„Kõik Tallinna elanikud saavad kaasava eelarvega esitada oma kogukonnale meelepäraseid ideid, mida linna raha eest võiks rajada,“ selgitas Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. „Algatasime kaasava eelarve esmakordselt möödunud aastal. Kaasav eelarve annab linnarahvale täiendava võimaluse linnakeskkonna arendamisel kaasa mõelda ja ka oma uusi ideid esitada. Ja igaühel on võimalus öelda sõna sekka kõige vajalikumate projektide valimisel. Nii saab kaasava eelarvega igas linnaosas ellu viia ühe projekti aastas, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.“

Esitatud ideede teostatavust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liiguvad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel rahvahääletusele. Arvestada tuleb, et kaasava eelarve raha saab kasutada üksnes avaliku kasutuse ja vaba juurdepääsuga objektide jaoks.

Igas linnaosas on taas oodatud ka eelmisel kaasava eelarve hääletusel olnud projektid, mis ei pälvinud valituks osutumiseks küllalt hääli.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlapi sõnul on linnal eelmisest aastast kogemus, et inimesed tahavad kaasa rääkida, kuna kaasava eelarve ideid laekus üle viiesaja. „Ühtlasi saime kogemuse, et alustada tuleb varem ja seetõttu algab sel aastal ideekorje septembris. Nii on võimalik edukaks osutunud projektidega valmis jõuda juba järgmise aasta suvekuudel. Eelmisel aastal esitatud ja 2021. aasta kaasava eelarvega ettevõetud projektid on praegu valmimas ja esimesi tulemusi võime näha septembris. Osa projekte, mis olid mahukad, kuid samuti vajalikud, valmivad järgmisel aastal,“ selgitas Pihlap.

„Oluline on, et esitatud idee pakuks välja avalikuks kasutamiseks ja vaba juurdepääsuga objekte, mille saaksime ühiselt linlastele rajada. Oleme õppinud, et kaasav eelarve annab võimaluse kogukonnaga suhelda: osa projekte, mis ei jõudnud finaali, andsid linnale sõnumi, mida inimesed tahavad linnaruumis näha. Sellised ideed võivad teoks saada ka väljaspool kaasavat eelarvet,“ ütles Pihlap. „Olge loovad ja olge aktiivsed – ootame ideekorjele loomingulisi ja rohelisi mõtteid!“

2021. aasta kaasava eelarve rahastuse saanud projektide hulgas oli näiteks jätkusuutliku liigikooslusega minimetsa rajamine Tildri tänavale Kristiines, mille esitas Marit Finnie. Metsa istutamine on kavandatud septembri viimasele nädalale. Projekti maastikuline lahendus põhineb minimetsa ideel, mis on alguse saanud Jaapani botaaniku ja taimeökoloogi Akira Miyawaki töödest. Loodusliku metsa saavutamiseks istutatakse väga erinevaid liike. Sellised ökosüsteemid on kliimaeesmärkide saavutamisel võtmetähtsusega. Minimets meelitab ligi rändavaid laululinde ja on kiirtoidukohaks paljudele lindudele, loomadele ja putukatele. Pargi keskossa on projekteeritud linnupesakastid ja kaguossa on looduslik sademevee immutusala. Suurem osa murualast on projekteeritud harva niidetavaks alaks.

Nõmmel võitis 2021. aasta kaasava eelarve hääletuse Pääsküla ja Harku terviseradade katte rekonstrueerimise projekt, mille esitas Robert Peterson. Ehitusega on kavas alustada septembris. Lisaks radade korrastamisele paigaldatakse Harku metsa radade äärde kokku 111 uut LED-tänavalaternat vanade valgustite asemele, et inimestel oleks uue kattega teerajal ohutu ning turvaline liikuda.

Tänavu oktoobris peaks valmima Löwenruh’ pargi madalseiklusrada, mille idee esitasid mullu kaasava eelarve projektide hulka Rachel Karolin Kunda ja Annabel Voomets. Seiklusrada on mõeldud vanematele lastele ning pakub võimalust panna oma liikumisosavus proovile võrdlemisi ohutult. Lisaks sellele luuakse väike puhkeala pinkide, prügikasti ja rattaparklaga.

Septembris peaks valmima Haaberstis kaasava eelarve hääletuse võitnud Õismäe raba terviseradade jõulinnak, mille idee esitas Alo Lõoke. Jõulinnaku treeningseadmetel on samasugused tehnoloogilised lahendused nagu siseruumides asuvatel jõusaaliseadmetel ning võimalus reguleerida raskusi. Raja kasutajatele luuakse mitmekülgsed sportimistingimused, mis tooksid aasta ringi rohkem inimesi värske õhu kätte trenni tegema.

Kesklinnas võitis kaasava eelarve hääletuse idee paigaldada joogikraanid terviseradade äärde, mille esitasid Moonika Kitt ja Taimi Saar. Praeguseks on enamik veekraane on juba paigaldatud ja viimased paigaldatakse kava kohaselt septembri alguseks.

Mustamäel valmib septembri alguseks pallimängude areen Tallinna 32. Keskkooli juurde Kiili tänaval, et kõigil huvilistel oleks võimalik lisaks korvpallile ja võrkpallile veel ka tennist ja lauatennist mängida ning talvel uisutada. Idee esitas Meelis Raiend.

Kopli tänaval on kavandatud valmima 2022. aasta sügisel Kass Augusti promenaad Telliskivi Rimi ja Salme trammipeatuse vahelisel alal, mille esitasid Ülle Maiste, Meelis Luukas ja Ivika Holm. Promenaadi eesmärk on on tõsta kergliiklejate turvalisust ja linnakeskkonda mitmekesistada.

Lasnamäelaste poolehoiu võitnud Mustakivi jalakäijate tunneli renoveerimise projekti esimene etapp ehk tunneli vanade kioskite lammutamine ja tunneli korrastamine peaks valmima enne talve. Kuna projekti maksumus ületas ootusi, on see jagatud kaheks, teise etappi jääb tunneli uue arhitektuurse lahenduse loomine. Idee esitasid möödunud aastal Anastasia Šarõmova ja Valentina Lašmanova.