AS Tallinna Linnatransport (TLT) on uue juhatuse ja töötajaskonna koostöös muutnud alates 2018. aastast ettevõtte süsteeme ning protsesse läbipaistvaks ning tõhustanud erinevaid kontrolliprotsesse. TLT juhatus taunib endiste kolleegide ebaseaduslikku tegevust ning teeb prokuratuuriga igakülgset koostööd.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš sõnas, et alates 2018. aastast, mil ilmnes kriminaalasi ettevõtte tegevuses, vahetati välja kogu pealinna ühistransporti haldava ettevõtte juhtkond.

„Uue juhtkonna eestvedamisel on muudetud ettevõtte hankesüsteem läbipaistvamaks ning lihtsasti kontrollitavaks. Meie eesmärk on olla  oma tegevuses avatud ning kontrollitav. Samuti oleme tõhustanud ettevõttesisest süsteemide kontrolli ning dokumendisüsteeme, et nende auditeerimine oleks lihtsam ja selgem,“ rõhutas Boroditš.

Ta nentis, et enne 2018. aastat ei olnud näiteks TLT-s kasutusel automatiseeritud hankekeskkonda, läbi mille kõik huvitatud hankes osalejad oleksid saanud hanke kohta infot. TLT dünaamiline hankesüsteem E-tend võeti kasutusele 2019. aastal ja see on terves Baltikumis unikaalne. Viimase aasta jooksul, mil see on kasutuses olnud, on see tõestanud ka enda efektiivsust.

„Täna on hankekeskkond E-tend nii Eestis kui Euroopas tooteid ja teenuseid pakkuvatele ettevõtetele mugavalt ja läbipaistvalt kasutatav ning seeläbi oleme saanud laiendada partnerite ringi ning suurendada tarnekindlust samal ajal ka optimeerides majanduslikke kulusid,“ sõnas TLT juhatuse liige, lisades, et  eelmise aasta jooksul on läbi viidud üle 3000 konkursi varuosade tarneks, mis on võimaldanud kokku hoida ca 400 000 eurot ning koos rikete diagnostika tööde õige häälestusega ja varuosade tellimuste vähenemisega on kokkuhoid olnud 700 000 eurot.

Juhatuse esimees lisas samuti, et ettevõtte arengu potentsiaali ja usaldusväärsust tõestab  ISO kvaliteedijuhtimise standardi juurutamist kinnitava sertifikaadi olemasolu.

„Tegelikult on transpordisektoris vaid mõned üksikud ettevõtted, kellel on  kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat, mis tõestab, et  sõitjateveo teenuse osutamine, ühissõidukite hooldus ning remont on väga kõrgemal tasemel nii nagu nüüd on TLT-s,“ kinnitas Boroditš.

Boroditš rõhutas, et kui enne 2018. aastat oli otsustuste langetamine vaid üksikute töötajate käes, siis uuenenud töökorraldusega on laiendatud informatsiooni omavate töötajate hulka, misläbi on tööprotsessid avatumad ning otsustesse kaasatud rohkem inimesi – see vastab ka võimuorganite soovitustele, et vähendada võimalikku korruptsiooniohtu organisatsioonides.