Tallinna Loomaaeda külastas eelmisel aastal ligikaudu 334 000 inimest, suurenes turistide osakaal külastajate seas, kasvas Zookoolis osalevate õpilaste arv.

Seoses ebasoodsate ilmadega vähenes mullu 2011. aastaga võrreldes veidi külastajate arv, moodustades 98,4%.

Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal aga rõhutab turistide arvu kasvu – Tallinn City Card´iga külastas loomaaeda ca neli protsenti rohkem turiste kui 2011. aastal.

Aasta jooksul korraldas loomaaed ligi 30 suuremat avalikku üritust, millele lisandusid firmade ja organisatsioonide korraldatud pere- või tervisepäevad, heategevus- ja kliendiüritused, millega olid loomaaia töötajad samuti tihedalt seotud.

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Aini Härm tunnustab loomaaia töötajate pühendumust loodus-ja keskkonna-alaste teadmiste levitamisel nii väikeste kui suurte seas.

”Ükskõik, mida ka loomaaia üritustest esile ei tõsta, olgu selleks siis loodushariduspäev, põnevad näitused, talgupäevad, loomaaia asukate sünnipäevade tähistamine, varahommikused ekskursioonid, põnevate loomalugude jutustamine, fotokonkursid jms – kõik need näitavad loomaaia töötajate armastust oma töö vastu ja soovi anda teadmisi edasi,” märkis Härm tunnustavalt.

Formaalharidust toetava programmi Zookool tundides osales kassa piletimüügi andmetel 2815 õpilast koos õpetajatega – see on enam kui aasta tagasi, kahe aastaga on aga arv kahekordistunud. Tallinna bioloogiaolümpiaadi koolivoorust 7. klassidele võttis osa 568 eesti- ja vene koolide õpilast.

Aktiivsed olid Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi (TLSS) liikmed, kes algatasid mitmeid toredaid ettevõtmisi, näiteks kõrvitsapidu ja loomaaia jõulud. Eraalgatusena ja edaspidi koostöös TLSS-ga on hoogu võtnud projekt „Jääkaru uus kodu“.

Koostöös TLSS-ga kuulutati esmakordselt välja aasta „Loomaaia Sõber 2012“, kelleks valiti AS DBT juhatuse esimees Vladimir Volohonski. Firma on amuuri leopardi vaderiks.

Valimiskomisjon otsustas kanda auraamatusse ka kogu oma vara loomaaiale pärandanud proua Anne Järvsoo nime, kuulutades ta postuumselt Loomaaia Sõbraks 2011.

Koostöös sihtasutusega “Lutreola” ning Tallinna, Tartu, Turu, Stockholmi ja Viini ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga jätkati euroopa naaritsa bioloogia eksperimentaaluuringuid ning loodusesse taasasustamise programmi Hiiumaal; samuti vastava EEP programmi koordineerimist kogu Euroopas.

2013. aasta esimestest tegemistest märgib direktor Mati Kaal Hasartmängumaksu Nõukogule esitatud ja toetuse saanud suurprojekti „Tallinna Loomaaia raamatukogu avalikkusele kättesaadavaks tegemine“ rakendamist. Projektiga kataloogitakse loomaaia erialaraamatukogu.