Tallinnas Kultuurikatlas toimus täna rahvusvaheline rohelise valitsemise konverents „Muudame kurssi: rohelise valitsemise roll jätkusuutliku tuleviku kujundamisel”, millest võtab osa üle 24 linna esindaja 10 riigist. 

  • Bioneeri uudised
  • 20. november 2023
  • Foto: Konverents Kultuurikatlas 16. novembril / Aleksandr Guzhov

2023. aasta Euroopa rohelise pealinnana on Tallinn seadnud enda üheks prioriteediks rohelise valitsemise ehk kaasava, kestliku ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise elukeskkonnaga linna juhtimise. Tallinna abilinnapea Tiit Terik tõi konverentsi avakõnes välja, et kestliku arengu eesmärkide saavutamisel on omavalitsustelt väga suur roll. “Läbi poliitiliste väärtusotsuste ja hangete kujundatakse keskkonda,” ütles Terik.

Abilinnapea sõnul aitab roheline valitsemine luua puhtamat ja tervislikumat linna kõigile. “See konverents pakub suurepärase võimaluse seda teemat arutada selle valdkonna eeskõnelejatega, üksteiselt õppida ja saada inspiratsiooni. Kuuleme lugusid sellest, kuidas erinevad linnad rohelise valitsemise põhimõtteid rakendavad ja seeläbi toetavad Euroopa roheleppe eesmärkide saavutamist,” sõnas Terik.

Rohelise valitsemise konverentsi eesmärk oli tuua kokku Läänemere piirkonna kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja kõik teised rohelise valitsemise teemadest huvitatud inimesed ning anda väärtuslik võrgustiku loomise võimalus, mis hõlbustab koostööd ja vastastikust õppimist. Lisaks oli konverents koht kogemuste vahetamiseks ning parimate praktikate jagamiseks. 

Konverentsi keskseks teemaks oli keskkonnahoidlikud riigihanked, mistõttu tunnustati konverentsil selle üliolulist rolli rohelise valitsemise elluviimisel ning säästva tarbimise ja tootmise edendamisel. Kohalikel omavalitsustel on märkimisväärne potentsiaal saavutada oma hankeprotsesside kaudu jätkusuutlikkuse eesmärke, eelkõige tagades, et need pole mitte ainult kliimaneutraalsed, vaid ka ringmajanduslikud. 

„Rohehanked peavad saama uueks normaalsuseks. Nii ei pea me tulevikus rääkima enam keskkonnasäästlikest, ringsetest või madala süsiniku jalajäljega hangetest, vaid saame rääkida avaliku sektori hangetest, mille puhul on loomulik, et need hõlmavad ka keskkonna- ja miks mitte ka sotsiaalseid aspekte,“ ütles konverentsi avaettekandes Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu.

Kultuurikatlas avati ka keskkonnasõbralikele ehitistele ja ehitusprotsesside konkurss NonHazCity, mis tunnustab kohalikke omavalitsusi kemikaalivaba ringmajanduse ja kliimaneutraalsete ehitiste ning ehitusprotsesside edendamisel. Auhinda antakse välja NonHazCity3 projekti raames, mille üks partnerlinn Tallinn on.

Rohelise valitsemise konverentsi korraldasid Tallinna linn, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Balti Keskkonnafoorum ning üritus oli osa Tallinna rohetehnoloogia nädalast.

Konverentsi on võimalik vaadata siin.