TTÜ on asunud avastama sotsiaalse meedia avarusi. Loodud on videoportaali YouTube TTÜ oma kanal, kuhu on üles riputanud videod, reklaamklipid ning intervjuud TTÜ õppejõudude, teadlaste ja tudengitega,. Viimati lisati 11 videointervjuud ja üks vastuvõtu reklaamklipp sõnumiga „Tule TippTegijate Ülikooli“. Videod leiab: http://www.youtube.com/tipptegijad.

TTÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Siiri Same sõnul soovib Tehnikaülikool kasutada tudengikandidaatide hulgas populaarseid infokanaleid. „YouTube’i materjali koostamisel oleme teinud head koostööd TTÜ Filmiklubiga „Kaader”,” ütles Siiri Same.

Tänaseks on TTÜsse esitatud juba 7497 sisseastumisavaldust, neist esimesse kõrgharidusastmesse 6301 avaldust.

TTÜ ootab üliõpilasi 96 erinevale õppekavale bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppesse. Konkurss bakalaureuse- ja inseneriõppesse toimub kahe riigieksami tulemuse alusel, üldjuhul matemaatika/füüsika ja keeleeksam. Magistriõppesse võetakse kas bakalaureusetaseme kaalutud keskmise hinde või kaalutud keskmise hinde ja testi/ vestluse tulemuste alusel. Doktoriõppesse võetakse vestluste põhjal, samuti peab olema juhendaja soovitus. Vähemalt üks juhendaja peab olema TTÜst.

Riigieelarvelistele õppekohtadele võtab TTÜ sel aastal vastu 2134 üliõpilast, neist 1360 bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppesse, 712 magistriõppesse ja 62 doktoriõppesse.

TTÜ-sse saab avaldusi esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS (http://www.sais.ee/) ööpäevaringselt kuni 9. juulini riigieelarvelisele ehk tasuta õppekohtadele ja kuni 1. augustini riigieelarvevälistele ehk tasulistele õppekohtadele. Sel aastal saab TTÜsse kandideerimisel esitada paralleelselt kolm avaldust kahele tasuta ja ühele tasulisele õppekohale. Magistri- ja doktoriõppesse oodatakse avaldusi 1.-10. juulini.