Maailma juhtiv toiduainete töötlemise ja pakendamislahenduste ettevõte Tetra Pak käivitas Tallinnas Ülemiste Keskuses pilootprojekti, mille käigus tutvustatakse tarbijatele uudset kartongpakendite tagastussüsteemi. Tallinna pilootprojekt on esimene omataoline Euroopas.

Tetra Paki Balti riikide võtmekliendihalduri Maija Baumane sõnul töötab kogumisautomaat sarnaselt tavalise pakendi tagastusautomaadiga. „Tarbija kogub tühjad kokkusurumata joogipakendid kodus kokku ning viib need automaati, kus masin pakendi tuvastab ja edasise taaskasutuse tarbeks sorteerib. Kogumisautomaat võtab vastu kõiki kartongpakendeid, olenemata nende tootjast, kujust, suurusest või tootest,“ selgitas ettevõtte esindaja. 

Tetra Paki ellukutsutud pilootprojekt tähendab, et koostöös taaratagastusautomaatidega tegeleva ettevõttega RVM Systems lisatakse kartongpakendite automaat juba toimiva kogumissüsteemi juurde, kuhu seni on tarbijad saanud viia pandipakendeid. 

Baumane sõnul saab kasutatud kartongpakenditest pärast ümbertöötlemist väärtuslik tooraine, kuid praeguseni ei ole olnud ideaalset süsteemi kartongpakendite kogumiseks ja ümbertöötlusesse suunamiseks.  

„Kuna paber on väga vastupidav taastuv materjal, siis saab paberikiude rohkem kui seitse korda taaskasutada. Ümbertöötlemine võimaldab taaskasutada ka muid pakendiosi nagu plast- ja alumiiniumkihid. Pärast ümbertöötlemist saab kartongpakenditest toota näiteks pappkarpe ja salvrätikuid. Plast- ja alumiiniumkihtidest saab aga valmistada katusekive, paneele või kaubaaluseid,“ tõi Baumane välja erinevaid taaskasutusvõimalusi. 

Tetra Paki eesmärk on tõhustada kartongpakendite kogumist ja ümbertöötlemist nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides, et tulevikus jõuaksid joogipakendid prügimäe asemel ümbertöötlusesse.

„Kartong on liiga hea materjal, et seda mitte koguda, ümber töödelda ja taaskasutada. Kui inimesed tulevad Ülemiste Keskuse pilootprojektiga kaasa, siis plaanime kartongpakendeid hakata koguma ka teistes Euroopa riikides. Kartongpakendid saab pärast ringlussevõttu muuta pappkarpideks või salvrätikuteks, mittepaberist komponente saab ümbertöödelda teistesse toodetesse. Ettevõte saab nüüd hinnata, mil määral võiks seda tüüpi kogumislahendus aidata kaasa kartongi kogumise suurendamisele Baltikumis,“ sõnas Baumane.

Tetra Paki esindaja sõnul annab neile enesekindlust projekti õnnestumiseks ka oma Põhja-Euroopa peakontoris Rootsis läbi viidud prooviprojekt, kus kolme kuu jooksul tagastasid Tetra Paki töötajad üle 30 000 kartongpakendi. 

„Hoolimata lühikesest testperioodist saab kinnitada, et kartongpakendite kogumine tänapäevaste tagastusautomaatidega on tõhus ja loob võimekuse liigiti kogutud materjali efektiivselt väärindada“ kommenteeris RVM Systemsi esindaja Tarmo Koreinik. 

Tagastusautomaat asub Ülemiste Keskuse tagaosas taara vastuvõtupunktis. Eraldi sissepääsuga taarapunkti juures on ka lühiajaline parkimiskoht, mis on reserveeritud vastuvõtupunkti kasutajatele.

Lisainfot pakenditagastussüsteemi kohta leiab siit.