Neljapäeval, 27. mail algab Tallinnas KUMU kunstimuuseumis 3-päevaline rahvusvaheline teaduskonverents „Looduskaitse uued uuringusuunad" (“Nature Conservation beyond 2010”), mille avab Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. 

„Teaduskonverents on Eesti looduskaitse 100. tegevusaasta tähtsündmus, mis tutvustab rahvusvahelisele üldsusele meie looduskaitse arengulugu ja saavutusi ning arutleb loodushoiu tuleviku üle,“ ütles teaduskonverentsi korralduskomitee esimees, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „See on koht, kus saame võrrelda Eesti looduskaitses tehtut teiste riikide omaga ja vahetada kogemusi,“ täpsustas ta.

Ministri sõnul on konverentsi peaesinejateks kutsutud mitmed maailma juhtivad looduskaitse eksperdid, mille üle on kõigil Eesti loodusest hoolivatel inimestel põhjust rõõmu tunda. Oma kogemusi looduse kaitse ja kasutamise korralduse alal jagavad teiste hulgas Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) peadirektor Julia Marton-Lefčvre, Denveri looduskaitse sihtasutuse direktor, looduskaitse bioloog Richard P. Reading, Ramsari konventsiooni sekretariaadi Euroopa koordinaator Tobias Salathe, Rahvusvahelise Jahinduse ja Ulukikaitse Nõukogu peadirektor Támas Marghescu ja Frankfurdi loomaaia direktor prof. Manfred Niekisch, samuti mitmed nimekad Eesti teadlased.

Huvitavaid ettekandeid loodushoiust, -kaitsest ja -korraldusest jätkub konverentsi kahele päevale. Esimesel päeval keskendutakse enam looduskaitse korraldamise uute suundumuste ja printsiipide ning teisel päeval nii Eestis kui ka mujal maailmas teostatud loodushoiualaste uuringute ja projektide tutvustamisele.

Konverentsi korraldavad Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja Eesti Maaülikool koostöös Euroopa Loodus- ja Rahvusparkide Föderatsiooni Põhja-Balti sektsiooniga (EUROPARC Nordic-Baltic Section) ja Rahvusvahelise Looduskaitseliiduga.

Konverentsi korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers), Rahvusvahelise looduskaitseliidu ökosüsteemse kaitsekorralduse komisjon (IUCN, Commission on Ecosystem Management, CEM). Loodusturismi valdkonna kajastamist toetab EAS-i turismiarenduskeskus Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rakendatava Turismi teadlikkuse- ja koolituse programmi raames.

Konverents jätkub 28. mail Eesti Rahvusraamatukogus ja lõpeb ekskursioonidega Lahemaa Rahvusparki, Matsalu Rahvusparki ja Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale.

Loe teaduskonverentsist lähemalt: www.ncbeyond2010.eu.