Rahvusvahelisele keemia aastale pühendatud rohelise keemia konverents „International Conference on Materials and Technologies for Green Chemistry” toimub 5. -9. septembril hotell Olümpia konverentsisaalis.

Keemia osatähtsust igapäevaelus on väga raske ülehinnata ja seda enam on kaasaegses keemiateaduses ja tehnoloogiate arenduses tähelepanu keskmesse tõusmas jäätmeteta protsesside arendamine ja taastuva toorme kasutamine, mis on üheks eelduseks elamisväärse keskkonna säilitamiseks järeltulevatele põlvedele.

Konverentsi üheks peateemaks on biomass, selle töötlemine keemiatööstuse toorainena ja sobiv kasutamine energia allikana. Puudutatakse ka uuemaid suundi energeetikas ning uute materjalidega seotud toksikoloogia probleeme.

Konverentsil esinevad Euroopa ühed tunnustatumad ja tuntumad rohelise keemia propageerijad Martyn Poliakoff Nottinghamist ja Roger Sheldon Delftist. Samuti osaleb konverentsil Tehnikaülikooli audoktor Martin Schröder. Konverentsi avaettekande peab ettevõtja Rainer Nõlvak.

Martyn Poliakoff peab ettekande „Green chemistry, supercritical fluids and renewable chemicals“ 6. septembril kell 11.45, Roger Sheldon „Ubiochem” 9. septembril kell 11.15.

Konverentsil on rohkem kui 50 suulist ettekannet ja 80 posterettekannet. Registreeritud osalejaid on üle 150ne, neist enamik Euroopa riikidest.

Konverentsi programmi leiab siit.