2.- 4. märtsil Narva-Jõesuus toimus TalveAkadeemia teaduskonverents, mis sellel aastal sidus omavahel kaks üksteisele vastukäivat terminit: majandus ning jätkusuutlikkus. Läbi kolme päeva püüti leida lahendust ennasthävitavale ületarbimist propageerivale majandusmudelile ning pakuti välja jätkusuutlikku arengut tagavad võimalused.

Paneeldiskussioonil, mis kandis nime „Eesti, miks mitte roheriik?“, tõdesid osalejad (Sven Paulus moderaatorina, Juhan Peedimaa, Lauri Tammiste, Riinu Lepa, Andres Arrak), et Eesti on roheriik oma kauni looduse ja puutumata paikadega, ent suureks probleemiks on oskamatus hinnata olemasolevat. Andres Arrak tõdes, et praeguse ühiskonna probleemiks on valed väärtushinnangud, mille puhul mammona kummardamine on viinud pereväärtuste kadumiseni. Leiti, et 19. sajandi lõpus kirjutatud majandusteooriad ei toimi enam ning Ecoprint´i näitel visualiseeriti, et tehnoloogiliselt uudsed ning säästlikud lahendused tasuvad ennast kiirelt ära.

Väärtushinnangute kriisi ühe lahendusena nähti sotsiaalse ettevõtluse ning vabatahtliku osaluse suurendamist. Palkade suurenemise ootuse asemel tuleb hakata väärtustama koostegemisest saadud mittemateriaalseid emotsioone ja kogemusi, ning leida vaimne väärtus olemasolevatele ja iseenesest mõistetavale.

TalveAkadeemia on tudengite sotsiaalne võrgustik, säästva arengu temaatiline konverents ja teadusartiklite konkurss, mis sai koostöös Eesti suuremate ülikoolidega alguse 2003. aastal Vihterpalus. TalveAkadeemiat toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Archimeds, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.