The Nielsen Company ülemaailmsest uuringust selgus, et tarbijate arvates peab iga ettevõtte jaoks olema keskkond prioriteet nr 1. Pooled tarbijaist peavad peavad väga oluliseks, et ettevõtted parandaksid keskkonnaalast poliitikat. 39% eestlastest arvab, et riik peaks üles näitama initsiatiivi teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute teel leitavate lahenduste otsimiseks, näiteks säästlikud autod, majad ja taaskasutatav energia. Allikas: The Nielsen Company

Tarbijad nõuavad ettevõtetelt positiivset panust ühiskonna ja keskkonna heaks Keskkond peaks olema ettevõtete prioriteet nr 1, nii arvavad tarbijad üle maailma. Pooled maailma tarbijad peavad väga oluliseks, et ettevõtted parandaksid keskkonnaalast poliitikat. Kaks kolmandikku ülemaailmsetest tarbijatest soovivad osta tooteid, mis on eetiliselt toodetud.

Ettevõtete pühendumus keskkonnaalaste ja teiste ettevõtte sotsiaalse vastutustundlike (Corporate Social Responsibility, CSR) programmide parendamiseks mängivad üha suuremat rolli tarbija ostuotsuste tegemises, nii selgus The Nielsen Company esimeses ülemaailmses ettevõtte eetika ja ühise vastutamise uuringus.

Ülemaailmset tarbijate hoiakut uuriv ettevõtte eetika ja ühise vastutuse online uuring viidi läbi 2008. aasta mais 51 riigis ning sellest võttis osa 28 253 inimest. Pooled ülemaailsetest tarbijatest (51%) peavad väga oluliseks, et ettevõtted parandaksid keskkonnaalast poliitikat, teiste ettevõtte sotsiaalse vastutustundlike programmide täiustamine oli veidi vähem oluline (42%).

„Ülemaailmne sotsiaalne vastutustundlikkus on viimase sajandi suurim trend. Globaliseerumine, meedia ja interneti kiire pealetung on muutnud rahvusvahelised sotsiaalsed ja poliitilised probleemid personaalseteks probleemideks.

Alates inimõigustest ja lõpetades vaesuse ja sõjaga, ning veelgi enam, keskkonnaga – tarbijad võtavad ülemaailmselt sõna ja nõuavad ettevõtetelt positiivset panust ühiskonda,” seletab Amilcar Perez, The Nielsen Company Ladina-Ameerika turunduse asepresident.

Nielseni andmetele tuginedes selgub, et Ladina-Ameerika tarbijad on sotsiaalses mõtteviisis kõige teadlikumad, põhja-ameeriklased seevastu jäävad aga tahapoole. Edetabeli eesotsas fi gureerivad mehhiklased, mis on ka suhteliselt hästi põhjendatav, kuna neil on keskkonna- ja sotsiaalprobleemid igapäevaselt silme ees.

39 % eestlastest arvab, et riik peaks üles näitama initsiatiivi teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute teel leitavate lahenduste otsimiseks, näiteks säästlikud autod, majad ja taaskasutatav energia. Kogu Euroopaga võrreldes oleme keskmisel tasemel. Leedu on sama näitaja poolest aga maailmas lausa esimesel kohal 55 protsendiga. 41% Eesti vastajatest arvab, et valitsus peaks piirama ettevõtete süsinikdioksiidi ja teiste saasteainete õhkupaiskamist. Selle protsendiga oleme Euroopas 8. kohal.

27% eestlastest arvab, et kliimasõbraliku käitumise eest peaks ettevõtetele lisatasu maksma, olles sellega Euroopas neljandal kohal. Euroopa keskmine samas punktis on 21%. Kogu maailmas oleme selle näitajaga seitsmendad.

Globaalsel tasandil on võimalik „eetiliste” toodetega suuri kasumeid teenida: nimelt kaks kolmandikku globaalsetest tarbijatest ütlevad, et nad oleksid huvitatud eetiliste toodete ostmisest, et toetada sellega keskkonda ja ühiskonda. Eestis oleks seda nõus tegema 56% tarbijatest. Kui aga küsida, kui paljud on kuulnud Fair Trade märgist, väidab 66% eestlastest, et ei ole sellest kuulnud.

Nielseni uuringust selgub, et viimase paari aastaga on rahvusvahelises toiduainete ja jaemüüjate harus ettevõtte eetika ja CSR tarbijate poolt suurendatud tänelepanu alla sattunud. 44% ülemaailmsetest tarbijatest leiab, et nende jaoks on väga oluline, et toidutööstuses kasutataks toormaterjale, mis pole keskkonnale kahjulikud ning 35% vastas, et nende jaoks on väga oluline, et toiduaineid ei toodetaks ebaeetilist tööjõupoliitikat kasutades. Samad näitajad Eestis on vastavalt 28% ja 15%.

„Need uuringu tulemused näitavad selgelt, et tarbijad on teadlikud sotsiaalsest vastutusest ning nõuavad rohkem kui kunagi varem positiivset käitumist ärimaailmast. See, mis oli kunagi valitsusjuhtide, kuulsuste ja pühendunud organisatsioonide pärusmaa, on nüüd kõigile kättesaadav,” ütleb Perez.

Euroopa piires olid Hispaania ja Portugal ainsad, kes jõudsid kümne esimese sekka arvamusega, et on väga oluline, et ettevõtted toetavad aktiivselt sotsiaalseid ja keskkonnaalased programme. 74% portugallastest ja 64% itaallastest ning hispaanlastest ütlesid, et nende jaoks on oluline, et fi rmad rakendaksid keskkonnasõbralikku poliitikat. Eestis väitis seda 27% vastajaist. Kolmandik Portugali ja Hispaania tarbijatest ütles samuti, et on väga oluline, et ettevõtted toetaksid põhilisi sotsiaalseid probleeme (Eestis vastavalt 21%).

Hollandi tarbijad on kõige kõhklevamad sotsiaalsetes ja keskkonnaalastes küsimustes – 64% vastas „ei tea/ polehuvitatud/pole vastust”, neile järgnes Belgia 40%. Iga kümnes taanlane ja venelane ütles, et neile pole üldse oluline, kas ettevõte toetab sotsiaalseid küsimusi või mitte.