Juba neljandat aastat on tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada ühte osa linnaeelarvest. Sel aastal tõstis Tartu linnavolikogu kaasava eelarve summat 10 000 euro võrra ja nüüd on linlaste otsustada 150 000 eurot (kuni 75 000 eurot on ühe idee elluviimise maksumus).

Tartu kaasava eelarvega soovime parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas või viia ellu mõni päris uus idee.

NB! TUTVU IDEEDEGA JA OSALE 6.-12. OKTOOBRIL HÄÄLETUSEL!


Ootame kõiki huvilisi 5. oktoobril kell 17 Sisevete Saatkonda arutelule "Milline idee on Tartule parim?, kus tutvustatakse kõiki sel aastal hääletusel olevaid ideid!

KAASAVA EELARVE ETAPID
  • Kaasava eelarve infopäev
  • Ideede kogumine (kuni 8. mai 2016)
  • Arutelud (juuni 2016)
  • Ideede tutvustamine (august-oktoober 2016)
  • Hääletamine (6.-12. oktoober 2016)
  • Ideede elluviimine (2017)
Kaasavat eelarvet korraldab Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakond. Tartut nõustab kaasava eelarve ettevalmistamisel ja läbiviimisel e-Riigi Akadeemia.