Linn korraldab kompostimise koolitusi inimestele, kes soovivad biojäätmeid oma kinnistul ise komposteerida. Koolitused toimuvad 5. juunil ja 10. juunil kell 17.30 Tartu loodusmajas (Lille 10).

Koolitustel käsitletakse biojäätmete eraldi kogumise nõudeid, mis hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2024, õigeid kompostimisvõtteid, sagedasemaid vigu kompostimisel jms.

Koolitus kestab umbes 1,5 tundi ja selle viib läbi loodusmaja õpetaja.

Koolitusele saab registreeruda siin. Juhul, kui keegi on koolitusele registreerunud, kuid ei saa osaleda, siis palutakse sellest teada anda e-posti aadressil leelo.kurbel@tartuloodusmaja.ee

Alates 1. jaanuarist 2024 on biojäätmete eraldi kogumine ja selleks eraldi mahuti paigaldamine kohustuslik kõikidel kinnistutel. Biojäätmete üleandmise kohustusest saavad vabastust taotleda (ehk ennast kompostijaks vormistada) üksikelamute ja kuni 10 korteriga kinnistute omanikud, kes korraldavad ise oma kinnistul tekkivate toidujäätmete kompostimise. Vabastuse saamise eeldus on, et tekkivat komposti kasutatakse kohapeal.

Kompostimiseks tuleb kasutada kahjurite eest kaitstud kinnist (kaanega) kompostrit, mis on piisavalt suur, et aasta jooksul tekkivad jäätmed ära mahutada. Vabastuse taotluse saab esitada Tartu linna kodulehel www.tartu.ee/jaatmeinfo. Taotlusele tuleb lisada oma kompostri pilt.

Lisainfo: keskkonnateenistuse spetsialist Tiina Lille, tel  736 1328, Tiina.Lille@tartu.ee.