Tartu osaleb koos 17 Euroopa linnaga kohalike energiaühistute loomise projektis. Loodavate energiaühistute eesmärk on suurendada  taastuvenergia tootmist ja väiketootjate osalemist energiaturul.

  • Energeetika
  • 21. mai 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Projekti Tartu koordinaatori abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kohalikud energiaühistud ja kogukonnaenergeetika tervikuna hea võimalus edendada taastuvenergia tootmist ning energiasõltumatust.

"Kui näiteks Saksamaal ja Taanis on energiaühistud väga levinud, siis Eestis on kogukondade ja üksikisikute potentsiaal taastuvenergia tootmisvõimaluste loomiseks suures osas kasutamata," ütles Tamm.

Abilinnapea lisas, et energiaühistute loomine vajab ennekõike kättesaadavat ja arusaadavat tehnilist platvormi, mille abil käib toodetud energiaga kauplemine.
 
Projektis "CREATORS - Creating Community Energy Systems" ("CREATORS - kohalike energiaühistute loomine“) töötatakse välja ärimudelid energiaühistute loomiseks ja nende toimimiseks vajalik kauplemisplatvorm, mis oleks kergesti kasutusele võetav kõikjal Euroopas. Lahendus töötatakse välja paralleelselt neljas riigis - Belgias, Hispaanias, Sloveenias ja Eestis. Nii luuakse projekti käigus Tartusse Eesti esimene päikeseenergial toimiv energiaühistu, mis hakkab tootma ligi 225 MWh taastuvenergiat aastas ning vähendab Tartu linna süsinikuheidet 148 tonni võrra.

Tartus loodavast energiaühistust saab näidis, mida saab kopeerida mujal Tartu linnas ja teistes Eesti piirkondades. Tartuga sarnased ühistud luuakse ka Hispaanias Barcelonas, Belgias Temses ning Sloveenias Jesenices.
 
Projektis  "CREATORS - Creating Community Energy Systems" osaleb kokku 17 partnerit Hispaaniast, Belgiast, Prantsusmaalt, Sloveeniast, Hollandist ja Inglismaalt. Projekti kogumaksumus on 260 000 eurot, mis rahastatakse täies ulatuses Horizon 2020 programmist ning selle elluviimine on kavandatud vahemikku 1.07.2020-31.08.2023.