Tartu Koduta Loomade Varjupaiga „patsientideks“ on põhiliselt kassid ja koerad ning marginaalne hulk muid lemmikloomi. Igal aastal jääb varjupaiga piirkonnas ülearuseks ca 700-800 looma, kes ei lähe koju tagasi, vaid jäävad ootama uut kodu .

  • Loomakaitse
  • 2. juuni 2019
  • Foto: Vabapidamisel kass Auvere elektrijaamas. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuna lemmikloomade raviks ja sündimuse kontrolliks puudub igasugune riiklik toetus, siis Sinu annetus aitab vähendada just seda numbrit. Varjupaik kasutab siinse keskkonna toetusi vältimaks üleliigsete loomalaste sündimist täiskasvanud loomade steriliseerimise/kastreerimise läbi.

Kõik Tartu Koduta Loomade Varjupaigast uutesse kodudesse minevad täiskasvanud kassid on steriliseeritud/kastreeritud ning emased koerad steriliseeritud. See omakorda aitab loomadele leida kiiremini uusi kodusid, andes turvatunde ka looma adopteerijale – tulevikus ei pea muretsema võimalike soovimatute järglaste pärast. Otse loomulikult on kõik loovutatavad loomad saanud profülaktilised parasiitidetõrjed, vaktsineeritud eakohaselt, kiibitud ning kantakse varjupaiga poolt ka uue omaniku nimele lemmikloomaregistrisse. Nimetatud kulutused jäävad uue omaniku kanda ja sisalduvad adopteerimistasudes.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

Tartu Koduta Loomade Varjupaika haldab aastast 2006 MTÜ Assisi Franciscuse Selts. Varjupaiga teeninduspiirkonnaks on Tartu linn ja maakond ning mõned lähimaakonnad. Iga-aastane loomade „käive“ on kuni 1400 looma.


Tartu Koduta Loomade Varjupaiga tegevust saab toetada Ma Armastan aidata keskkonnas.