Saamaks ülevaadet miljööväärtuslike hoonestusalade algsest ilmest, alustab Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond ajalooliste fotode kogumist. Oodatud on nii pildid tartlaste perekonnaalbumitest kui ka mälestused hoonete püstitamisest enne 1945. aastat.

Tartu miljööväärtuslikud hoonestusalad on väärtuslikud nii Tartule omase puitarhitektuuri kandjana kui hubase elukeskkonnana. Kahjuks on nende piirkondade hoonete ehitusjärgsest väljanägemisest säilinud üsna vähe infot. Meie miljööväärtuslikud hoonestusalad on aja jooksul mitmeid eluetappe läbi elanud: sõdu, nõukogude perioodi kapitaalremonte, autostumist jms, mis kõik on eri moel kujundanud tänapäeva jõudnud hooneid.

Et koguda ajaloolist pildilist teavet miljööväärtuslikest hoonestusaladest, algatame ajalooliste piltide kogumise, misjaoks palume lahkesti oma perealbumeid sirvida. Fotod peaksid olema tehtud enne 1945. aastat ja neil peaks olema jäädvustatud hoonestuse algupärane arhitektuurne lahendus.

Eriti oodatud on fotod hoovivaadetest, hoonete püstitamisest, iluaedadest ja kõigest muust sellisest, mida nüüd enam miljööväärtuslikel hoonestusaladel näha ei ole. Muuseumites on säilinud arvukad fotokogud, kuid praeguses kogumisaktsioonis peame silmas just elanike kodudes säilinud fotosid.

Fotosid me endale ei soovi, teeme vaid digitaalse koopia ning märgime juurde omaniku ja autori andmed. Fotosid kasutatakse arhitektuuri ja ehituse osakonna igapäevase töö abivahendina. Võimalusel koostatakse detailirohkematest ajaloolistest fotodest ka miljööväärtuslike hoonestusalade endisi aegu kajastav näitus.

Oodatud on ka mälestused miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete püstitamisest jms.


Tartu miljööväärtuslike hoonestusalade piire saab vaadata siit.

Ise digiteerides palume arvestada, et foto resolutsioon peaks olema minimaalselt 300dpi. Fotode ja mälestuste jagamiseks palume ühendust võtta Tartu LV kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialisti Ave Elkeniga ( Ave.Elken@raad.tartu.ee, 7361 317).