Augusti keskel alanud Tartu linna ja lähiümbruse elanike liikumisviiside uuringule saab veel vastata kuni 23. septembrini k.a. Igal nädal loositakse uuringus osalejate vahel välja auhindu.

Liikumisviiside uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike liikumisharjumustest ja sellest, millised tegurid mõjutavad Tartu linna ja selle lähiümbruse elanike liikumisviiside valikuid, sealhulgas valmisolekut kasutada säästvaid transpordilahendusi.

Uuringusse kaasatakse vähemalt 1000 üle 15-aastast Tartu linna ja lähiümbruse elanikku, sh endise Tähtvere valla elanikud, kes uue halduskorra alusel Tartu linna alla kuuluvad, samuti Ülenurme, Vahi, Kõrveküla, Veibri, Lohkva, Soinaste, Lemmatsi, Räni, Rõõmu, Tila ja Tõrvandi elanikud.

Juhul kui vastaja leibkonnas on lapsi vanuses 7-14 aastat, palutakse ankeetküsitluse osas täita ka lapse ankeet ning eraldi märkida ka tema liikumised kaardirakendusse. Uuringus osalemine on kõigile anonüümne. Uuringule saab vastata kuni 23. septembrini k.a, tulemusi esitletakse detsembrikuu alguses.

Uuring koosneb kahest osast: veebipõhisest ankeetküsitlusest ning interaktiivsest kaardirakendusest.

Eestikeelne ankeetküsitlus
Eestikeelne kaardirakendus

Venekeelne ankeetküsitlus
Venekeelne kaardirakendus

Lisainfo Tartu liikumisviiside uuringu kohta on leitav Tartu Linnavalitsuse kodulehelt. Uuringuga seotud küsimusi ja ettepanekuid ootame e-posti aadressile: uuring@raad.tartu.ee.

Uuringu tellijaks on Tartu Linnavalitsus ning uuringupartneriteks ettevõtted Psience OÜ ning Skepast & Puhkim OÜ.