Kuni 3. märtsini saab registreeruda Tartu toidukogu arutelupäevale, mis toimub 23. märtsil kell 10.00–16.00 Tartu loodusmajas. Toidukogus arutletakse koos ekspertidega selle üle, mida erinevad toidu müümise, jagamise, säästmisega tegelevad osapooled saaksid teha toidu säästmiseks ja raiskamise vähendamiseks. Kõne all on toidu säästmine nii kodudes, koolides-lasteaedades kui ka toitlustusasutustes ja kauplustes.

  • Toit ja aiandus
  • 29. veebruar 2024
  • Foto: Tartu Kliimakogu 2022 / Evelin Lumi

Toidukogus osaleb 30 erineva kogemuse ja vanusega tartlast, kes valitakse välja eelnevalt registreerunute hulgast, et tagada võimalikult mitmekülgne esindatus. Arutelupäevale saab registreeruda kuni 3. märtsini.

Toidukogusse kutsutud linlaste ja ekspertide arutelude tulemusena valitakse välja ettepanekud, mis on sisendiks Tartumaa ringmajanduse teekaardile, mille koostamine on samuti alanud ja kus jätkusuutlik toidusüsteem on üheks teemaks.

Tartu toidukogu eesmärk on tõsta tartlaste teadlikkust ja kaasata neid aruteludesse säästvama toidukultuuri arendamise teemal, et Tartust saaks kõige toiduteadlikum ja vähemraiskavam linn ning väheneks nii keskkonna- kui ka majanduslik jalajälg.

Tartu toidukogu viiakse ellu projekti "Phoenix - kodanike hääl rohelise Euroopa eest” ühe pilootprojektina Tartu linna ja E-riigi Akadeemia koostöös.