Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond kuulutab välja aasta terviseedendaja valimise, mille eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada tartlastele inimesi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevuse ja isikliku eeskujuga on silma paistnud tervislike eluviiside kujundamisel ja levitamisel Tartu linnas.

Aasta terviseedendaja kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka asutused. Vabas vormis argumenteeritud ettepanekud aasta terviseedendaja tiitlile palume esitada tervishoiuosakonnale hiljemalt 11. aprilliks 2011 e-aadressil sirje.kree@raad.tartu.ee või paberkandjal Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonda (Küüni 3, Tartu 51004).

Ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:

  • kandidaadi andmed (nimi, asutus, ametikoht, kontakt);

  • kandidaadi esitaja andmed (nimi, asutus, ametikoht, kontakt);

  • kandidaadi poolt tehtud tervist edendava tegevuse kirjeldust.

Tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree sõnul määravad tervislikud valikud ja eluviis suures osas meie tervise. "Ootame ettepanekuid selliste inimeste kohta Tartu linnas, kes on eesmärgiks võtnud tervislike eluviiside propageerimise, terviseteabe levitamise ja keda seada teistele eeskujuks," sõnas Sirje Kree

Aasta terviseedendaja kuulutatakse välja 19.aprillil 2011 Dorpati konverentsikeskuses Tartu Linnavalitsuse korraldataval tervisekonverentsil „Tervislike valikute toetamine Tartu linnas" .

Aasta terviseedendaja valimine Tartus toimus esmakordselt 2009. aastal, kui valituks osutus võimlemisrühmade juhendaja Aino Paal Ropka-Karlova Päevakeskusest. Eelmisel aastal valiti aasta terviseedendajaks Tartu Kroonuaia kooli õpetaja ja tervisemeeskonna juht Anu Pärnpuu.