Kasvuhoonegaasidest tingitud kliimamuutuste peatamiseks vajame madala süsinikuheitega energiaallikaid. Kuidas vastab tulevikuootustele heitmevaba tuumaenergia ja kas me saame rakendada seda potentsiaali ka Eestis?

  • Energeetika
  • 26. detsember 2019
  • Pilt: Tuumajaama skeem

Avatud teemaõhtul "tulevikuenergia: moodulreaktor Eestis" tutvustab Fermi Energia eestvedaja Kalev Kallemets ettevõtte plaane rajada Eestisse uue põlvkonna tuumajaam. Kaasettekande tuumakütuse elutsüklist peab TÜ vanemteadur Madis Kiisk.

Emissioonivaba tuumaenergia annab täna Euroopas proportsionaalselt suurima panuse heitmevabasse energiatootmisse. Võib olla kindel, et tuumaenergeetika roll 21. sajandil kasvab, ent seda mitte tõsiste väljakutseteta. Küsimused "parim enne möödas" reaktorite ohutuse, tuumakütuse käitlemise ja tehnoloogia skaleeritavuse kohta ei ole aga jäänud vastusteta. Teadlased ja ettevõtjad üle kogu maailma on töötanud välja erinevaid lahendusi: radikaalseid, modulaarseid või hästiunustatud vanu.

Eestis uurib tuumajaama rajamise võimalust ettevõte Fermi Energia, kelle plaan ehitada moodulreaktor on leidnud meedia kaudu laialt kajastust. Mis ettevõte on Fermi Energia, kes on selle eestvedajad ja milline täpselt on see tehnoloogia, mille Eestisse toomist plaanitakse? Kõigile neile küsimustele püüab oma ettekandes vastata Kalev Kallemets - Fermi Energia asutaja ja juhatuse liige, endine Eesti Geoloogiateenistuse juht, väsimatu optimist.

Lisaks Kalevile esineb lühikese kaasettekandega TÜ ioniseeriva kiirguse füüsika vanemteadur Madis Kiisk. Tema ettekanne püüab avada üht olulist küsimust ja murekohta, mis tuumaenergeetikaga kaasas käib, nimelt küsimusi tuumakütuse elutsüklist, sealhulgas jäätmetekäitlemisest.

Ettekannetele järel saab esitada esinejatele küsimusi. Teemaõhtu on sisult tutvustav ja mõeldud kõigile, kes soovivad arutada kaasa energia, keskkonna ja tulevikulahenduste üle.

Kohtume Physicumi ruumis A101 Kui tekib probleeme koha leidmisel, helistage 5118619 Lemmitule