Jäätmefirma Epler & Lorenz kavandab Tartu äärelinnas Ravila tänavas uuendada Eesti suurimat ohtlike jäätmete põletamise tehast. Uus tehas tuleb Ravila tänavale samasse kohta, kus praegugi asub ohtlike ainete põletamise tehas.

  • Jäätmed
  • 7. september 2020
  • Foto:Ohtlikud elektroonikajäätmed. Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Ümberehitusega tõuseb ohtlike ainete põletamise tehase võimsus on 15 000 tonni aastas. Praeguse tehase võimsuseks on 2000 tonni aastas. 

Tartusse rajatav uus ohtlike jäätmete põletamise tehas saab olema Eesti suurim. Tehases hakatakse põletama peamiselt seda sorti jäätmeid nagu vanad õlid ja värvid, liimid, lakid, haiglajäätmed ning vanad ravimid.

Lorenz ütles, et uus tehas rajatakse vana asemele eesmärgiga luua Eestisse võimsam, võimekam ja uutele keskkonnanõuetele vastav hoone, mis võiks aidata kaasa ka sellele, et Eesti ise suudab oma ohtlike jäätmeid käidelda.

"Eestis, kui me põlevkivituha välistame, natuke üle 100 000 tonni tekib ohtlike jäätmeid aastas. Meie põletustehase maht on planeeritud 15 000 tonni. Me ei saa rääkida, et suudaksime nüüd kõik ohtlikud jäätmed vastu võtta, seda me ei suuda. Aga eeskätt oleme püüdnud, et Lõuna-Eesti piirkond ja sealt edasi juba, kui võimalus on, siis ka ülejäänud Eesti osa."

Lorenzi sõnul ei pea tehase lähedal elavad inimesed muretsema haisu pärast, mis põletamisel tekib. Planeeritavas tehases toimub jäätmete käitlus täielikult hoone sees. "Ja hoone on tegelikult alarõhuga. Kõik lõhnaeristused, mis tekivad, lähevad põletusse, kõik lõhnad, mis tekivad imetakse põletusseadmesse ja sellega on tagatud see, et hoonest midagi välja ei lähe."
 
Praegu ollakse planeeritava tehase loomisprotsessis nii kaugel, et keskkonnaametile on tehtud uue hoone rajamiseks vajalik taotlus ja hoone ise on projekteerimisfaasis. Kas keskkonnamõjude hindamist on vaja või mitte, seda otsustab keskkonnaaamet. Kuna samale tegevusele samas paigas on aastaid tagasi keskonnamõjude hinnang tehtud, võib juhtuda, et uut hinnangut vaja polegi.

Keskkonnaameti kompleksloa haldur Riina Vaht: 

"Siin ongi see koht, et keskkonnamõju hindamise algataja saab siis teha otsuse ka näiteks algatamata jätmise kohta, viies läbi kõige pealt eelhinnangu ja ka on võimalus vastavalt siis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel jätta see algatamata, kui varasemalt on juba hinnatud ja hindajal on piisavalt informatsiooni uue tegevuse kohta. Võib ka algatada uut keskkonna mõju hindamist, kui me näeme, et tegevus on kardinaalselt muutunud."

Tartu linn avaldab oma seisukoha uue ja võimsama ohtlike jäätmete põletamise tehase rajamise suhtes siis, kui keskkonnaküsimused on selged.
 
Tehase orienteeruv maksumus on 15 miljonit eurot. Eeldatavasti rahastatakse projekti omavahenditest ja pangalaenust.