Avalike hoonete, sh kaubanduskeskuste, ehituspoodide ja büroohoonete tehnosüsteemide töö seadistamisel on võimalik pärssida viiruse levikut. Koostöös Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ) ja TalTechi ekspertidega on TTJA kokku pannud juhised, kuidas peaksid viiruse levimise perioodil töötama hetkel veel kasutuses olevate avalike hoonete tehnosüsteemid.

  • Tarbimine ja tervis
  • 28. märts 2020
  • Foto: Vilde tee 112 maja põlemine. Janek Jõgisaar, bioneer.ee

Peamised märksõnad:

    Sundventilatsioon soovitatakse käivitada mõned tunnid tavapärasest varem, samuti pikendada käiduaega õhtul. Ventilatsioon soovitatakse jätta tööle vähendatul võimsusel ka väljaspool hoonete kasutusaegasid.
    Hoonetes, kus pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, soovitakse intensiivset tuulutamist akna kaudu, näiteks 15 min jooksul kui sisenetakse ruumi, kus teised inimesed on varasemalt viibinud.
    Oluline on üle vaadata kauplustes ja kaubanduskeskustes olevad ventilatsioonisüsteemid. Kui nendes süsteemides kasutatakse tagastusõhku, tuleks need süsteemid  koheselt 100% värske õhu peale lülitada, et vältida viiruste tagastumist läbi ventilatsioonisüsteemi.
    Ka muude ventilatsioonisüsteemide töös vaadata üle sissepuhke ja väljatõmbe seadistused, et süsteem oleks võimeline õhu välja tõmbama ilma seda tagasi suunamata.
    Üldkasutatavates WC-des tuleb enne vee tõmbamist WC-poti kaas sulgeda. WC-des soovitatakse väljatõmbeventilatsioon hoida töös 24/7.

Antud nõuanded põhinevad rahvusvahelisel valdkondliku erialaühenduste juhendil. Eestikeelne lühikokkuvõte on leitav  EKVÜ kodulehel.

Soovitame tagada puhas siseõhk ka kodudes!

Ilmad on juba soojemad ning soovitame tuulutada oma tuba nii tihti kui võimalik.

Lühike meelespea koduomanikule

  •     Viirus ei levi ventilatsiooni kaudu töökorras ventilatsioonisüsteemides.
  •     Tuulutamine on väga oluline ja vajalik, seda ka kortermajade trepikojas.
  •     Vanades, loomuliku ventilatsiooniga hoonetes viivad väljatõmbelõõrid võimaliku viiruse koos väljatõmbeõhuga korterist välja. Loomuliku ventilatsiooni puhul on vajalik akende kaudu tuulutamine. Ventilatsiooniavasid ei tohi sulgeda, sest ventilatsiooni vähenemine tekitab olukorra, kus viirus püsib siseõhus kauem.
  •     Kui naabri valesti paigaldatud pliidikubu puhub teise korterisse toidulõhna, tuleb sellest teada anda oma korteriühistule ning maja hoolduse ja korrashoiu eest vastutavale isikule. Vajadusel on võimalik teibiga sulgeda lõõri ventilatsioonirest, kust õhk sisse puhub.
  •     Nakkusohu tingimustes on vaja tagada hea ventilatsioon trepikodades, avades selleks aknaid. Liftide kasutamist on soovitatav vältida.
  •     Terviklikult renoveeritud ja uuemad korterelamud on varustatud mehaaniliste ventilatsioonisüsteemidega. Nii väljatõmbeventilatsiooni kui ka soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni süsteemides liigub õhk alati õiget pidi ja puhas siseõhk on tagatud.
  •     Ka uuemates hoonetes on soovitav tõhustada ventilatsiooni akna kaudu tuulutusega.