Esmaspäeval, 7. juulil toimub Tallinnas seminar „Kliimamuutustega kohanemine ja tervis“, mille eesmärk on anda ülevaade kliimamuutustega kaasnevatest mõjudest tervisele ning parimatest praktikatest nende mõjudega kohanemisel. Kuigi Eesti inimesed ei pea kliimamuutusi oluliseks probleemiks, on kliimamuutustel mõju ka Eesti elanike tervisele.

Seminari ühe eestvedajaid, Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsendi Hans Orru sõnul ajendas seminari korraldama kliimamuutustega kohanemise strateegia koostamise alustamine Eestis. „Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise kõige olulisem eesmärk on kaitsta inimeste tervist,“ rõhutas Orru, lisades, et pöörates nii indiviidi tasandil kui ka riigi otsustusprotsessides, tegevuskavades ja koostatavas „Kliimamuutustega kohanemise strateegias“ tervisele piisavalt tähelepanu, on kliimamuutustega kaasnevaid negatiivseid mõjusid tervisele võimalik oluliselt vähendada.

Seminarile kogunevad rahvusvahelised teadlased on hoiatanud, et kliimamuutustest tulenevalt suureneb järgmise 60 aastaga inimeste suremus paljudes Euroopa riikides. Orru sõnul on esinemas üha enam kliima ekstreemsusi, sh sagedasemad vihmasajud, mida tänavu ka Eestis näinud oleme. Esinemissageduse kasvu näitavad ka kuumalained, mis mõjutavad enam just tundlikke isikuid nagu eakad, kelle hulk on Euroopas samuti suurenemas.

Suurimat potentsiaali kliimamuutuste leevendamises ja kohanemises nähakse just linnades, kus elab palju inimesi ning kus temperatuur kuumalainete ajal on kõrgem. Üheks vahendiks kliimamuutustega kohanemisel näevad teadlased spetsiaalsete hoiatussüsteemide loomist. „Seminaril räägimegi erinevatest kohanemisvõimalustest, kuidas kliimamuutustega seotud suremust vähendada,“ ütles Orru, lisades, et kõik asjad ei lähe meil aga sugugi halvemaks: „Näiteks osoonist põhjustatud suremus Eestis pigem väheneb.“

Seminar toimub Tallinnas hotellis „Euroopa“ algusega kell 9.30. Seminari korraldavad Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi teadlased koostöös Umea Ülikooli teadlastega.