Teeme Ära talgupäeva korraldusmeeskond ja Eesti Rahva Muuseum tegid muuseumiööl kokkuvõtteid talgupäevast ja talgulugude kogumise veebiretkest. Laupäevaks oli laekunud 104 talgulugu Eesti eri paigust, lugude kogumine jätkub.

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) teadussekretäri Agnes Aljase sõnul kogunes talgulugude veebiretke käigus muuseumile väga huvitavat talgufolkloori - lugusid saadeti kirjalikult, blogipostitustena, fotodena, videofilmide ja helisalvestistena.

„Inimesed jutustasid nii kaugemast kui lähemast minevikust, samuti jagasid värskeid talgumuljeid. Laekunud lugude põhjal võib öelda, et talgutel toimuv läheb inimestele vägagi korda ja nad tõesti soovivad seda jagada," rääkis Aljas. Ta lisas, et talgulugude kogumine jätkub ja korraldajad ootavad senisele 104-le talguloole ka lisa.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et talgulugude kogumise veebiretke võib lugeda igati kordaläinuks ning pidas talgulugude arvust olulisemaks saadetud lugude sisulist väärtust.

„Kõik nad toovad esile koostegemise tähtsuse ja aitavad jäädvustada meie argipärimust," sõnas Tüür. „Jagatud lood innustavad teisi ja tekitavad omakorda uusi lugusid. Südamlik tänu kõigile inimestele saadetud talgulugude ja loomulikult ka talgutel osalemise eest!"

Põnevaid talgulugusid oli palju, muu hulgas tehti juttu purjelaeva vedamise talgutest Läänemaal, Hobulaiu talgutraditsioonide kujunemisest, kooliõpilaste talgutest, peedi- ja kartulivõtu talgutest nõukogude ajal jpm.

Talgulugude veebiretke eriauhind otsustati anda Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 7b klassile aktiivse talgupäeval osalemise ja sisuka talguloo esitamise eest.

Lugusid võib ka edaspidi saata nii ERMile kui sisestada Teeme Ära kodulehel.