Täna, 12. aprillil korraldab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon meeleoluka aktsiooni “Tilliga ja tillita”, millega juhitakse tähelepanu sellele, et Eestis on samaväärse töö eest meeste ja naiste palkade vahel lõhe kuni 30,9%.

Sel puhul pakutakse söögikohtades üle Eesti tilliga ja tillita lõhesaiu või muid sööke kahe erineva hinnaga - tilliga toidud on 30,9% kallimad kui samasugused ilma tillita road.

Korraldajad soovivad "Tilliga ja tillita" kaudu pöörata tähelepanu sellele, et Eestis on naiste-meeste palgalõhe suurim Euroopa Liidus ja see lõhe pigem kasvab kui kahaneb.

"See näitab, et ühiskonnas on ressursid naiste ja meeste vahel ebavõrdselt jagunenud. Naiste ligi kolmandiku võrra madalam palk mõjutab nii naiste majanduslikku sõltumatust kui laste vaesusriski. Palk ei mõjuta üksnes elukvaliteeti praegu, vaid on määravaks nii erinevate hüvitiste kui ka pensionide arvestamisel tulevikus," kirjutavad korraldajad liikumise kodulehel.

Palgalõhet aitab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni hinnangul lõppkokkuvõttes vähendada vaid see, et naised saavad olukorrast teadlikuks, muutuvad seeläbi julgemaks ja oskavad end tööjõuturul väärtustada. 

"Meie eesmärk on töötada selle nimel, et see kahjulik ja tulevikku mõjutav sissetuleku vahe väheneks. Seetõttu on väga tähtis, et üle maailma BPW  (Business and Professional Women - toim.) klubid seda infot omal maal ja linnas esile tooksid," on ettevõtlikud naised veendunud.

Võrdse palga päev (inglise keeles EPD - Equal Pay Day) näitab lisatööpäevade arvu, mis naistel tuleks sel aastal teha, et saada meeste eelmise aasta sissetulekutega võrdne palk. Selleks, et saavutada meeste 12-kuu teenistus, peab naine näiteks töötama 16 kuud.


Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon kutsub üles võrdse palga päeval avalikku arutelu tekitama ning probleemile tegude abil tähelepanu juhtima:

  • Kandke punaseid kotte väljendamaks majanduslikku diskrimineerimist

  • Organiseerige avalikes kohtades infojagamise letid, postid, stendid vm eesmärgiga tähelepanu tõmmata ja inimestega vestelda

  • Paluge kohalikel kohvikutel ja restoranidel välja pakkuda „Unhappy hour“ lõunaajal või peale tööd palgavahe protsendi võrra odavamaid sööke, jooke

  • Organiseerige mõni üritus, levitage infot suhtevõrgustikes

  • Pakkuge kohalike poodnikele kaunistada oma vaateaknad punaste kotikestega

  • Korraldage foorumeid ja debatte antud teema käsitlemiseks

  • Korraldage koolitusi palgaläbirääkimiste edukamaks õnnestumiseks