Malve ja Olavi Tooming elasid Tamsalu vallas Sääsel. See on üks koht paljudest, kus on hulkuvaid kasse, kes on hüljatud ning otsivad uut peremeest.  Kassid ootavad talvel trepikodades või varjuvad keldritesse, et olla inimeste läheduses. Lootes leida tõelist sõpra, kes  süüa ja ulualust pakub, kes mängiks ning hellitaks. Paljud inimesed aga ei pööra neile tähelepanu.

Et päästa ning anda kaitset hüljatud kassidele lahkusid (kolisid) abielupaar Malve ja Olavi Tooming Sääselt võttes selle asula pesitsevad hüljatud kassid endaga kaasa. Koliti Toolsele, kus on Olavi isatalu ning kuhu otsustati rajada abivajavatele kassidele varjupaik.

2009.aasta märtsis avati Toolsel kodutute lemmikloomade varjupaik. Enne varjupaiga loomist tegutseti hoiukoduna, mis andis kassidele ajutise kodu. Aastate jooksul on abi saanud üle saja hüljatud kassi. Uue kodu on leidnud 26 kiisukest.

Eelmise aasta suvel ehitati varjupaigas talgute korras kiisudele jalutusaed. Tänavu kevadel aga valmis varjupaiga abilistele-valvuritele Mollyle ja Torryle aedik. Neile meisterdati uued kuudid.

Paljudes varjupaikades, samuti ka Toolse varjupaigas, on tekkinud majanduslikud raskused. Napib raha nii toidu kui ka ravimite ostmiseks. Tänu heade inimeste toetustele on suudetud varjupaika tagasihoidlikult majandada. Tänaseks on majandusliku raskuse tõttu suletud Rakvere koduloomade varjupaik.

Toolse kiisupere suur südamesoov on muretseda soojak, mis lahendab ruumipuuduse ning annab paljudele teistele kiisudele uue võimaluse.

Praegu on varjupaigas 47 kassi, kes vajavad igapäevast tähelepanu, armastust ning loomulikult hoolitsust. Malve ja Olavi soov on laiendada varjupaika, et pakkuda kodututele kassidele veelgi paremat ja turvalisemat elupaika.

Härra Jussi (pildil) ulgutee on olnud pikk ja konarlik. Ta rändas pikalt ja kaua enne, kui leidis sobiva pesitsuspaiga Rakvere Kalakeskuse juures. Kalakeskuse ja selle lähedal asuvas metsas  pesitses ta aastakese. Nüüd aga ootab hr Juss oma uut peremeest just Toolse kodutute lemmikloomade varjupaigas.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub inimesi tutvuma varjupaigas elavate/viibivate kiisudega (toolsekiisud.ee), kes ootavad uusi omanikke.

Toeta annetusega oma võimaluste piires. Annetusi vajatakse kasside raviks, steriliseerimiseks/kastreerimiseks, toidu ostmiseks jne.

Sobiv toetuse summa kanna MTÜ Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaiga Swedbanki kontole 221045386487.