Esmaspäeval, 2. aprillil kell 14.30 kirjutavad kuus Eesti tootjavastutusorganisatsiooni Keskkonnaministeeriumis alla ühisele lepingule, millega toetatakse taaskasutusportaali kuhuviia.ee edasiarendamist. Allakirjutamisel osaleb keskkonnaminister Siim Kiisler.

  • Jäätmed
  • 1. aprill 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Kuhuviia.ee

Kuhuviia.ee infoportaal on kaardirakendus, kust inimene saab infot, kuidas ja kus vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, lambid, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu pakend, vanapaber, ehitusmaterjalid jms.

Kuhuviia.ee keskkonnas saab inimene hõlpsasti sisestada asjad, millest vabaneda tahab ning sekunditega kuvatakse just temale lähimad konteinerid, taarapunktid, jäätmejaamad,  taaskasutuskeskused. Samuti saab inimene teadmise kuidas ebavajalikest asjadest/jäätmetest kõige keskkonnateadlikumalt vabaneda. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini.

2014. aasta keskkonnateo auhinna võitja.

 

Taaskasutusportaali kuhuviia.ee püsiva rahastamise lepingule kirjutavad 2. aprillil kell 14.30 Keskkonnaministeeriumis alla seitsme organisatsiooni esindajad:

1. SA Things (kuhuviia.ee)

2. Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (MTÜ EES-Ringlus)

3. Ekogaisma Eesti OÜ

4. Eesti Pandipakend

5. Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)

6. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

7. Eesti Pakendiringlus OÜ.