SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Tootsi Turvast 101 730 euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, mille ettevõte investeerib mobiilse haamerpurusti soetamisse ning rajab kännuhakke ladustamisplatsi Pärnusse. Projekti kogumaksumus on 406 921 eurot.

  • Maamajandus
  • 10. november 2017
  • Foto: Lahtilõigatud turvas. Pixabay, CC Public Domain

Projekti eesmärk on vähendada ressursikadusid turvaste tootmisel ja vältida jäätmete teket. Haamerpurusti võimaldab ära kasutada kogu rabakändude biomassi ja toota sellest kümne aasta jooksul ligi 200 000 m³ haket, mis suunatakse soojusenergia tootmisse.

„Kui seni leidis rabadest kogutud kändudest kasutust umbes 15%, siis tänu investeeringule saame praktiliselt kõik kännud kasutada ära kvaliteetse biokütuse valmistamiseks,“ ütles ettevõtte juhatuse esimees Matti Puuronen. “Lisaks säästame kümne aasta perspektiivis 80 000 liitrit diiselkütust, mis kulunuks kändude liigutamisele ning alternatiivsete kasutusvaldkondade otsimisele.”

Tootsi Turvas ASi investeerimisprojektile eelnes ettevõtte terviklik ressursikasutuse analüüs, mille tegi OÜ Pilvero.

Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium koos KIKiga. Taotlusvoor on avatud ning lisainfot töötleva tööstuse ettevõtetele mõeldud ressursiauditite ja investeeringute taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt.

Investeeringu eelduseks on ressursiauditi läbiviimine ettevõttes. Ka selleks tegevuseks on võimalik taotleda KIKist toetust. Ressursiauditeid läbiviivate ettevõtete kontaktid leiab SIIT.

Keskkonnaministeerium on värskelt välja kuulutanud järgmise koolitusprogrammi, kus on võimalik osaleda veerandsajal energia- ja ressursijuhtimise eksperdil.

Taustainfo:


Ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Lisaks annab see võimaluse ka tõsta protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. 

Kuni aastani 2020 jagatakse ettevõtete ressursitõhususe parandamiseks ligi 108 miljonit eurot. Selle aasta taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine või mäetööstus.