Saaremaal Kooli-Kopli puhketalus kestab kuni 14. augustini rahvusvaheline säästva maaturismi suveülikool, mille korraldajaks on TTÜ Kuressaare kolledž. Osaleb ligi 30 üliõpilast ja õppejõudu Soomest, Lätist, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Ameerika Ühendriikidest ja Eestist.

Suvekooli akadeemiline pool keskendub maaturismi ja säästva turismi erisuste, maa- ja pärandturismi filosoofiliste ja emotsionaalsete tahkude tutvustamisele. Räägitakse maaturismi turundamisest, säästvast külastuskorraldusest ning võrgustikutegevusest ja koostööst maaturismis. Õppekäikudel tutvutakse Saaremaaga ja Saaremaa maaturismitoodetega ning ärgitatakse üliõpilasi võrdlema siinsel turismimaastikul toimuvat nende kodumaa kogemustega. Suvekooli kaugemaks eesmärgiks on rahvusvahelise säästva turismi ühisõppemooduli väljatöötamine ja kõrgkoolidevahelise koostöö tihendamine.

Rahvusvahelise suvekooli läbiviimist toetavad EL programm Erasmus ja USA Fulbrighti programm.