Tallinna Tehnikaülikool ja Mitsubishi Corporation sõlmisid  raamlepingu, mille eesmärk on elektriautode valdkonna ning nende Eestis kasutamise uurimine.

TTÜ uurib koostöös Mitsubishiga võimalusi viia läbi teadusööd elektriautode kasutamisest ja nende kasutamispõhimõtetest. Koostöö detailid selguvad lähikuudel. 

TTÜ panustab koostöösse teadlaste laialdasi ja sügavaid erialateadmisi ning samuti läbi Mektory innovaatilise uurimiskeskkonna.

Mektory on TTÜ loovkeskus ja innovatsiooniplatvorm, kus tudengimeeskonnad teevad ettevõtete tellimusel ja teemadel arendustöid ülikooli õppejõudude juhendamisel. Kuigi tehnikaülikooli teadlased on elektriautosid uurinud ka varem, võimaldab koostöö Mitsubishiga TTÜ professoritel ja üliõpilastel liikuda oma uurimustöös teooriast praktikasse ning luua seeläbi erinevaid innovatsiooniprojekte.

TTÜ rektor professor Andres Keevallik: „Eesti riigi ja Mitsubishi koostöö on jooksvalt laienenud ning seeläbi on ka Tallinna Tehnikaülikool saanud endale rahvusvahelisel tasandil olulise partneri. Elektriautode projekt annab meie teadlastele ainulaadse võimaluse uurida ning arendada edasi tarku energialahendusi, mis peagi saavad terves maailmas laialdase kasutuselevõtu osaliseks. Eesti teadlased on näidanud oma võimekust toota nutikaid lahendusi ning jaapanlaste koostöösoov kindlasti kinnitab seda.“

Eesti koostöö Mitsubishiga sai alguse eelmise aasta märtsist, kui Eesti valitsus otsustas müüa Mitsubishi Corporationile kasutamata saastekvooti. Selle aasta lõpuks rajatakse kogu Eestit kattev elektriautode laadimise taristu ning jooksvalt lisandub Eesti teedele järjest uusi elektriautosid. Lisaks sõlmis vabariigi valitsus oktoobris Mitsubishiga koostööleppe, mille eesmärgiks on leida Eestis võimalusi kasvuhoonegaaside vähendamiseks ning tarkade lahenduste rakendamiseks energeetikas.