Sel nädalavahetusel, 16.-17. jaanuaril peetakse Tallinnas uudse CAFOW üritustesarja teine konverents: „Element: vesi“. CAFOW konverents (/Cooperation, Harmony And Freedom to Operate this World/ ehk Koostöö, harmoonia ja vabadus selle planeedi hüvanguks) on kodanikualgatuse korras aset leidev ettevõtmine, mis võtab seekord fookusesse vee kui ühe neljast eluks vajalikust põhikomponendist – käsitledes nii selle füüsilisi kui vaimseid aspekte.

Tallink Spa Hotellis rohkem kui 100 inimese osavõtul toimuva konverentsi eesmärgiks on juhtida tähelepanu vee olulisusele nii elusorganismides kui ka meid ümbritsevas keskkonnas. Sõna saavad mitmed tuntud spetsialistid, samuti alternatiivsete lahenduste praktiseerijad. Teiste seas astuvad üles Gennadi Timberg (uroloog ja kirurg), Erna Sepp (Sc.D, mäeinsener ja hüdrogeoloog, raamatu „Joogivesi ja meie” autor), Anu Rootalu (Tiibeti meditsiin), Dave Oshana (rahvusvaheliselt tunnustatud vaime õpetaja), Vegard Kristoffer Emanuelsen (leiutaja ja tööstusdisainer Norrast) jt.

Konverentsi esimene päev on pühendatud vee füüsilise aspekti omaduste väljendusele ja tähtsusele meie igapäevaelus. Teine päev keskendub rohkem veele kui vaimsete väärtuste loojale ja hoidjale. Esinejad räägivad lähemalt vee funktsioonist inimese kehas, erinevatest vee parameetritest, vee puhastamise vahenditest, vee tervendamise mehhaanilistest võimalustest ja vee rollist ning olulisusest inimese vaimses arengus. Ürituse taotlus on jääda eelkõige inimesekeskseks, sest palju lihtsam on ju märgata, mis toimub maailmas, aga mitte oma kehas.

Vesi on teadlikkuse kandjaks kõigis eluvormides ja erinevate eluvormide vahel. Kõik, mis elab, on seotud veega – vesi on elu andja. Kui kusagil otsitakse elu olemasolu, uuritakse kõigepealt, kas seal leidub vett. Elu kvaliteet sõltub vee kvaliteedist. Vee kvaliteet Maal peegeldab aga inimkonna arengutaset. Meie jaoks on iseenesestmõistetav, et vesi tuleb kraanist. Kuid kas teame, kuivõrd see määrab meie füüsilise ja vaimse elu kvaliteedi? See võib meid hoida tugeva ja tervena või nõrga ja haigena.

Konverentsi üks peaesinejaid, Norra leiutaja ja tööstusdisainer Vegard Kristoffer Emanuelsen ütleb, et planeedi puhastamine algab konstruktiivsest mõtlemisest ning mürkide kasutamise lõpetamisest meditsiinis, tööstuses ja väetistes. „Reostatud ja saastatud vesi on peamine võtmetegur meie ellujäämises tulevikus,“ sõnab ta. „Vesi omab meie kliima soojenemise protsessis suurimat rolli, koguni 98% ulatuses, avaldades mõju ka teistele kliimat mõjutavatele teguritele. Seega on veel kandev roll ka liikide mitmekesisuse säilitamisel.“

Planeedi normaalset kulgemist saab tema sõnul vähehaaval taastada läbi hapniku ja CO2 taseme tasakaalustamisele õhus, mis on vajalik meie elu säilitamiseks Maal. CO2 ei ole seejuures absoluutselt ohtlik. „CO2 ei oma mingit kandvat rolli kliima soojenemises, kuid kokkupuutes veega muutub see süsihappeks, H2CO3. Seega ookeanid muutuvad üha happelisemaks. Vee ja taimede elukeskkonna tervendamine on peamine võtmesõna meie planeedil elu säilitamiseks ja samas ka tsivilisatsiooni arenguks ning kõigi teiste eluvormide arenguks Maal.“

Kahepäevasele üritusele on oodatud kõik, kellel huvi rohkem teada saada veest ja selle globaalsest ning molekulaarsest tähtsusest, samuti selle erinevatest kasutamisvõimalustest. Osalemine pakub populaarteadvuslikke võimalusi neile, kellel on usku ja tahtmist rakendada teadmisi oma maailmapildi täiustamiseks ja end ümbritseva maailma muutmiseks praegu. Konverentsil osalemine on väikese tasu eest, et koguda raha järgmiste temaatiliste ettevõtmiste korraldamiseks.

Konverentsi korraldab CAFOW initsiatiivgrupp, kelle eestvõttel toimus esimene samalaadne üritus detsembri alguses.

Lugege lisa:www.cafow.org