Esimesed 1000 tonni taastuvast toorainest fenooli jõudis maailma juhtivasse Covestro keemiatehasesse, mis toodab polüuretaan- ja polükarbonaatplastikut autotööstusele, ehitus- ja elektroonikatööstusele. Vajaminevad taaskasutatud süsivesinikud saadi Nestelt.

See on esimene tarne uues koostööahelas, kus Neste toodab ISCC Plus sertifikaadile vastavaid süsivesinikke täielikult taastuvatest toorainetest, Borealis muudab need ISCC Plus sertifikaadile vastavateks fenoolideks ning Covestro võtab need kasutusele mittefossiilse polükarbonaatplastiku tootmisel. Polükarbonaadist valmistatakse näiteks autode esilaternaid, autoklaase, LED-tulesid ja elektroonikaseadmeid.

Neste presidendi Peter Vanackeri sõnul aitab Neste taastuvtooraine saavutada Covestrol oma eesmärke.

“Selles koostöös tulevad esile meie tooraine head kohesed kasutusomadused ja see teeb ülemineku fossiilsetelt toorainetelt alternatiivsetele palju lihtsamaks. Koostöö näitab, et Neste taaskasutatavad süsivesinikud sobivad hästi ka teisteks võimalikeks koostööprojektideks, millede arv järjepidevalt kasvab,” ütles Vanacker.

Neste kasutab taaskasutatavate süsivesinike tootmisel täielikult taastuvaid tooraineid - jäätmeid ning erinevate õlide ja rasvade jääke. Taaskasutatavad süsivesinikud sobivad kasutamiseks fossiilsete toorainete asemel erinevate polümeeride ja kemikaalide tootmiseks. Ettevõtetele nagu Borealis ja Covestro tähendavad taastuvad toorained võimalust jätkata tootmist seniste tootmisprotsesside alusel, kuid muutuda jätkusuutlikumaks ja pakkuda jätkuvalt kõrge kvaliteediga tooteid.

“Me teeme pidevalt jõupingutusi alternatiivse tooraine kasutuselevõtu suurendamiseks. Siin me töötleme ümber süsinikku ning anname panuse ringmajanduse arengusse, millest peab saama uus ülemaailmne juhtpõhimõte,” ütles Covestro tegevjuht dr Markus Steilemann.

Covestro eesmärgiks on aidata suurtel tööstusharudel, nagu auto- ja elektroonikatööstusel, muutuda jätkusuutlikumaks uute toorainete kasutuselevõtuga ning seeläbi vähendada sõltuvust fossiilsetest materjalidest. Koostöö on osa laiemast programmist, millega soovib Covestro koos partneritega edendada üleminekut ringmajandusele ning saada sealjuures ise täielikult ringmajandavaks.

Tulevikus võib selline autotuli olla toodetud taastuvatest materjalidest