Pilootkampaania „Rohelise Võtme Aastaauhinnad 2009“ tunnustab säästvalt tegutsevaid turismiettevõtteid. Konkurss kruvib jätkuvalt pinget ja saab lahenduse veebruari keskel turismimessi raames peetaval Rohelisema Turismi Foorumil.

Eesti tarbija on hakanud juba harjuma erinevatel toidu- ja olmekaupadel leiduvate keskkonnateemaliste märgistega. Me teame, et toit võib olla mahe ja pesuvahendid võivad olla ökoloogilised ning vastavaid märgiseid pakenditelt otsides saame teha teadlikumaid valikuid. Palju vähem teatakse, et rohelise mõttelaadi edendamiseks on oma märgis ja programm loodud ka majutusettevõtetele.

Rohelise Võtme keskkonnamärgise saamise eelduseks on seatud kohustuslike kriteeriumite täitmine. Nõudeid, mida täitma peab, on palju ja need jagunevad erinevate teemavaldkondade vahel. Ettevõte peab säästvamaks muutma vee- ning energiakasutuse,  koristus- ja majapidamistööd, jäätmemajanduse, toitlustamise ning üldse kogu juhtimissüsteemi. Rohelise Võtme programm hõlmab samuti majutusettevõtte siseruumide kliimat ja hoonete ümbruse haljastust. Unustatud ei ole ka personali kaasamist ning külastajate informeerimist.

Praktikas tähendab Rohelise Võtme programm seda, et majutusettevõtte hakkab järgima keskkonnasõbralikke põhimõtteid. Näiteks majapidamis- ja koristustöödel kasutatakse vaid loodust säästvaid puhastusvahendeid, klientidele jagatakse infot ühiskondliku transpordi võimaluste kohta,  uusi seadmeid soetades lähtutakse energia- ja veesäästu põhimõtetest jne. Ametisse määratakse ka keskkonnaalase töö eest vastutav isik ehk keskkonnajuht.

Võimalus positiivselt eristuda

Roheline Võti omistatakse korraga kaheteistkümne kuu pikkuseks perioodiks. Selle kinnituseks väljastatakse majutusettevõttele vastav inglise keelne tunnistus. Roheline Võti pakub võimalust konkurentidest positiivselt eristuda tänu keskkonnasõbralikule ja sotsiaalselt vastutustundlikule käitumisele, seeläbi parandades ka ettevõtte kuvandit meedia ja klientide seas

Tänavu lisandus majutusettevõtete märgisele ka säästvale turismile suunatud pilootkampaania „Rohelise Võtme Aastaauhinnad 2009“. Ettevõtmisega plaanitakse kaasa aidata keskkonnasõbraliku ja säästva mõtteviisi levikule Eesti majutusettevõtete seas. Oluline on ka edendada Eesti tarbijate (siseturistide) nõudlust keskkonnasõbraliku ja säästva turismiteenuse järele. Oma rolli mängivad loomulikult majanduslikud huvid, sest keskkonna säästmine läbi vee-, elektri- ja küttekulude kokkuhoiu annab päris korraliku rahalise võidu.

Aastaauhindade kulminatsioon

Pilootkampaania kulminatsiooniks on 13. veebruaril 2009 turismimessi „TourEST 2009“ raames peetav Rohelisema Turismi Foorum, mille ühe osana leiab aset Rohelise Võtme Aastaauhindade pidulik üleandmine konkursil osalenud majutusettevõtetele.

„Rohelise Võtme Aastaauhinnad 2009“ eelvalik viidi läbi 2008. aasta lõpus ning võistlusmängus jäid osalema 6 ettevõtet: Hotell Kubija (www.kubija.ee), Tervise Paradiis SPA Hotell ja veekeskus (www.spa.ee), Nordic Hotel Forum (www.nordichotels.eu), Sokos Hotel Viru (www.viru.ee), Hotell Pesa (www.kagureis.ee) ja Pühajärve SPA Hotell (www.pyhajarve.com).

Võistlusmängu sisuks oli vähemalt ühe uue keskkonnasõbraliku algatuse väljatöötamine ja võimalusel ka elluviimise alustamine ajavahemikus detsember 2008 – jaanuar 2009. Algatusi hindab eri valdkondade ekspertidest koosnev 5-liikmeline žürii. Korraldajate plaani kohaselt on Rohelise Võtme Aastaauhindade võistlusmängust kavas kujundada iga-aastane traditsioon.

Loe lisaks:
Millised on keskkonnamärgise „Roheline võti“ kriteeriumid?
Rohelise Võtme Aastaauhinnad 2009 finaalürituse kava