Riigikogu keskkonnakomisjonile

Keskkonnaministrile

Majandusministrile

14. märts 2018

Turismiettevõtjad tervitavad ühiskonnas tekkinud laiapõhjalist diskussiooni Eesti loodusvarade säästliku kasutamise üle. Ka turismi, kui Eesti majanduse ühe alustala, hea käekäik sõltub meie loodusrikkustest. Puutumatu loodus on turismi ressurss ja Eesti kuvandi lahutamatu osa ning intensiivistuvas loodusvarade kasutamise tingimustes ei tohi unustada, et on ka majandusharusid, mis sõltuvad just puhta looduse säilimisest.

  • Arvamused
  • 15. märts 2018
  • Foto: Läänemere rand. Mkozlov. Pixabay, CC Public Domain

Oleme välismaalastele uhkusega rääkinud Eesti puutumatust loodusest ja panustanud selle tutvustamisse suuri rahalisi vahendeid. Kuid kasvava loodusvarade ammendamise tempo juures on paljudel tekkinud küsimus selle jätkusuutlikkuses. Turismiettevõtjaid paneb toimuv muretsema Eesti maine ja turismi rahvusvahelise konkurentsivõime pärast. Kui me ise neis väga olulistes küsimustes kahtleme, on ka väljapoole raske argumenteerida.

Seepärast peame vajalikuks:

et korraldataks sõltumatud uuringud selgitamaks metsa ja teiste loodusvarade nn kõrvalkasutuse osakaalu ja potentsiaali ning Eesti elanike eelistusi;

kehtestada raiemahtude piirangud mahus, mis ei ohusta metsa kui turismiväärtust ja puutumatu loodusega maa kuvandit;

tagada senisest tõhusam ja sidusam kaitsealade võrgustik, mis tagaks vähemalt osas Eestist liigirikkuse ja puutumatu looduse säilimise ning oleks ühtlasi kasutatav turismi ressursina;

suurte taristu-, tööstus- ja kaevandusprojektide alaste otsuste tegemisel arvestada puutumatu looduse säilimisega vajadusega ja riiklikult soosida lahendusi, mis hajutavad riske ning kus suurinvesteeringuid tehakse arvestusega mitte kasutada tootmises mingit loodusressurssi maksimaalse võimaliku piirini;

et otsuste langetamisel arvestataks turismisektori huve ning kaasataks sektori esindajaid.

Usume, et pikas perspektiivis tagab võimalikult loodusliku keskkonna säilitamine Eestis märksa jätkusuutlikuma ja mitmekülgsema majandusarengu kui loodusressursside kasutamine pelgalt toormena. See loob eeldused turismi edasiseks arenguks, pakub atraktiivse elukeskkonna eestimaalastele ja ühtlasi annab eelise rahvusvahelises konkurentsis talentide ning innovaatiliste ideede kohale meelitamise pärast.

Eesti Loodusturismi Ühing Eesti Turismifirmade Liit Eesti Giidide Liit Eesti Hotellide ja Restoranide Liit Eesti Matkaliit Eesti Spaaliit

Pöördumise koostajad: Bert Rähni bert@360.ee 5137141 Aivar Ruukel aivar@soomaa.com 5061896