Lähipäevil avatakse sarnaselt Tallinnale, Rakverele ja Tartule sõjapõgenike vastuvõtupunkt ka Pärnus. Vastuvõtupunktides tehakse esmased toimingud inimeste abistamiseks, sealhulgas Covid-testimine, inimeste registreerimine, baasvajaduste välja selgitamine ning vajadusel majutusasutusse suunamine.

„Möödunud nädalal Tallinnas avatud vastuvõtukeskus näitas head eeskuju, kuidas Ukrainast saabunud inimestele esmast abi ühest kohast pakkuda. Lähipäevil on sarnased vastuvõtukeskused avatud igas regioonis, mis loodetavasti võtab pealinnalt pisut koormust vähemaks,“ ütles sotsiaalkindlustusameti kriisistaabi juht Kaisa Üprus-Tali.

Vastuvõtupuntki saabunud inimesed registreeritakse ning seal kaardistatakse ka nende abivajadus. Kohalike omavalitsuste abiga on vastuvõtupunktidesse loodud puhkealad, kus on nt mängunurk lastele, raamatud ja mänguasjad kaasa võtmiseks, internetipunkt, toit jmt. Vajadusel pakutakse saabunutele ka riideabi, tagatud on ka COVID-kiirtestid. Sotsiaalkindlustusamet pakub vastuvõtupunktis inimestele psühhosotsiaalset kriisiabi ning psühholoogilist esmaabi.

Kui selgub, et inimesel ei ole Eestis lähedasi ja ta ei suuda endale iseseisvalt elukohta leida, suunab sotsiaalkindlustusamet ta riigi korraldatud majutusasutusse. „Alustasime eelmisel nädalal lepingute sõlmimist erasektori majutusasutustega üle Eesti, just nimelt selleks, et sõjapõgenikele lühiajaliselt peavarju pakkuda. Tänaseks oleme lepingute sõlmimisega lõpustaadiumis ja kokku loodame lepingud sõlmida 44 majutusasutusega,“ rääkis Üprus-Tali.

„Majutusteenus tagatakse inimestele hinnanguliselt üheks kuuks, seejärel võtab abistamise üle kohalik omavalitsus. Selle kuu jooksul, mil inimesed elavad riigi korraldatud majutusasutuses, aitavad kohalikud omavalitsused talle vajadusel leida pikemaajalise elukoha. Samuti toimub koos töötukassa ja piirkondlike tööandjatega töövõimaluste otsimine, et inimesed saaksid võimalikult kiiresti iseseisvalt hakkama," lisas ta.

Kõikide majutusasutuste vahetus läheduses on toimiv ühistranspordi ühendus suuremate keskustega, samuti on olemas kas toidu valmistamise võimalus või on korraldatud toitlustamine. Ka majutusasutustes on pakutakse psühhosotsiaalset abi ning kriisnõustamist.