USA otsusele taanduda Pariisi kliimaleppest, edastan veelkord oma postituse mille saatsin Trumpi valimisele USA presidendiks järgnenud päeval. Jään nendele kommentaaride kindlaks ka täna: Trumpi otsus on tohutult vastutustundetu ja rumal ning kahjulik ka USA-le endale.

  • Kliima
  • 5. juuni 2017
  • Ülemine foto: https://pixabay.com/photos/paris-france-eiffel-tower-night-1836415/

„Donald Trump lubas oma presidendikampaanias tühistada USA allkirja Pariisi kliimaleppel, kaotada 70% keskkonnaregulatsioonidest, taastada töökohad kivisöe sektoris, kaotada piirangud energeetikaprojektide arendamisele, lubada nafta- ja gaasitööstuse arendamist föderaalmaadel ning aladel kus seni valitsesid piirangud. Huvitaval kombel föderaalseid maksusoodustusi taastuvenergia sektorile Trump toetab ja need on tegelikkuses kõige olulisemateks föderaalseteks meetmeteks taastuvenergia arendamisele USAs.

Kõige suuremaks probleemiks kahtlemata on Trumpi kliimapoliitika vastalisus ning selles leiab ta USA kongressi vabariiklaste enamuse näol kindla partneri. Seetõttu on loogiline eeldada, et USA loobub Pariis kliimaleppe täitmisest, sest mingeid sanktsioone sellele leppes pole sisse kirjutatud. Meeldetuletuseks, et Barack Obama ajal Pariisi lepe ratifitseeriti. Lisaks sellele on ta lubanud kaotada USA föderaalsed toetused ja finantseeringu kliimamuutuste alasele teadus-arendustegevusele jt programmidele.

USA on oma energiapoliitikas ka väga osariikide keskne. Näiteks isegi sõltumata sellest, et USAs Kyoto lepingut ei ratifitseerinud, siis paljud osariigid ja linnad seda täitsid. Osariikide mõju energiapoliitikale on väga oluline, alates kasvõi sellest et nende pädevuses on otsustada täieliku hinnaregulatsiooni või avatud turumudeli üle, net-meteringi ja subsiidiumite, taastuvenergia ostukohustuse, energia ülekandevõrkude ja torujuhtmete arendamise lubamise ja piiramise üle osariigi territooriumil, planeeringute ja kohalike keskkonnanõuete jpt üle. Täna on näiteks 18 USA osariiki teatanud, et kavatsevad täita Barack Obama Clean Power Plani ning on selles osas ka trajektooril. Seetõttu võib eeldada, et USA taastuvenergia areng jätkub, selle kiirus tulevikus on aga ebaselge.“