Alates 01.01.2009 jõustuvad pakendiseaduse muudatused, mis tõstavad keskmise taaskasutusmäära seniselt 50 protsendilt 60 protsendile.

Materjali liikide lõikes on uued minimaalsed taaskasutusmäärad järgmised:
* klaas - 70%
* paber - 70%
* plast - 55%
* metall - 60%
* puit - 45%

Pakendiringluse kodulehe päises asuv pakendikalkulaator on nüüd seadistatud järgmise aasta sihtarvudega ning iga pakendiettevõtja saab seda kasutades prognoosida pakendijäätmete käitluse alaste kulude kasvu.

Allikas: Eesti Pakendiringlus