Eesti inimestest märkis 55%, et soojade ilmade saabumisel hakkavad nad rohkem kasutama suviseid sõiduvahendeid nagu jalgrattad, tõukerattad, rulluisud vms. Lätis ja Leedus jääb see protsent alla poole.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen märkis, et Läti ja Leedu inimesed on meist veel autolembemad, sest uuring tuvastas, et meie naabrid kavatsevad suvel kindlamaks jääda autode kasutamisele. „Kui eestlastest vastas 28%, et nad jäävad ka suvel enda praeguste liikumisharjumuste juurde, siis Lätis oli see protsent 36 ja Leedus 37,“ selgitas Hakiainen.

Pea 90% ei kindlusta oma liiklusvahendeid

Hakiaineni sõnul tuli uuringust välja ka oluline probleem. „Ühelt poolt on positiivne, et paljud inimesed tahavad soojade ilmadega ikka jalgrataste, tõukekate, rulluiskude ja muude sarnaste vahenditega liikuda, kuid Eesti inimestest lausa 90% vastas, et polegi isegi mõelnud oma jalgratastele kindlustuse ostmise peale, et neid kaitsta varguste ja õnnetuste kahjude eest,“ lausus Hakiainen. Kõikidest vastanutest 2% märkis, et neil on selline kindlustus juba olemas.

„Võimalik, et väike huvi kindlustuse vastu on vähene teadlikus. Lätis ja Leedus on huvi sellise kindlustuse vastu natuke suurem. Seal ütles vastavalt 85% ja 86%, et nad pole kindlustuse peale üldse mõelnudki. Samas on meie naabrite juures ka näiteks jalgrattavargusi natuke rohkem. Kuna meie X Prime krediitkaardiga käib kaasas ka jalgrattakindlustus, siis näeme, et Lätis ja Leedus on see klientidele olulisemaks argumendiks, kui Eestis,“ märkis Hakiainen.  

Siiski on jalgrattakindlustus kasulik ka siis, kui vargust ei kardeta, sest siis on kaherattaline kindlustatud ka kahjustuste ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest.

Jalgratas on mehe riist

Küsitlusest ilmnes lisaks, et soojade ilmadega valivad sõiduvahendiks jalgratta natuke tõenäolisemalt meesterahvad.

Kui keskmiselt vastas 14% Eesti inimestest, et kasutab aktiivselt mitmesuguseid vabaajasõidukeid (lisaks jalgrattale ka tõukerattad, rula, rulluisud jne), siis vanuselises lõikes on muud sõiduvahendid kõige populaarsemad eeldatavalt just noorte seas. 18-29 aastaste vanusegrupis märkis 25%, et nad kasutavad mitmesuguseid vabaajasõidukeid.

Norstat poolt läbi viidud Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi märtsis. Igas riigis küsitleti ca 1000 inimest.