Michigani ja Arizona Ülikoolide teadlased on leiutanud käsnaga sarnaneva materjali, mida võiks võrrelda jalgpalliväljaku pressimisega tikutoosi. Ehk ca 5000 ruutmeetrit ainest on ära mahutatud pisikese käsna sisse. Tulevikus võib selline materjal olla väga kasulik paljudes tööstuslikes rakendustes nagu katalüüs, ainete separeerimine ja gaasi ladustamine.

Adam Matzger, Michigani Ülikooli erakorraline keemiaprofessor ütleb ajakirjas „The American Chemical Society“, kus ta oma tööd tutvustas, et pindala on ainete oluline loomuomane nähtus, mis võib mõjutada materjalide käitumist nagu erinevad protsessid alates katalüüsi aktiivsusest ja lõpetades vee detoksifitseerimise ja süsivesinikest puhastamisega.

Teadlased on tegelenud selle küsimusega juba pikka aega. Mõni aasta tagasi oli poorsete materjalide pinna piiriks umbes 3000 ruutmeetrit 1 grammi materjali kohta. Aastal 2004 arendas meeskond U-M, kuhu kuulus ka A. Matzger,  materjali MOF-177, mis saavutas selle aja pinnarekordi. Uut materjalikategooriat võib nimetadai metall – orgaaniliseks karkassiks, kus tellingute-taolise struktuuriga metallist sõlmed on ühendatud orgaanilistest komponentidest varrastega. Selle materjali 1 grammi võiks võrrelda pindala, mis võrdub jalgpalliväljakuga.

Professor Matzger on öelnud, et UMCM-2 (University of Michigan Crystalline Material-2) materjaliga rekordilise pindala (5000 ruutmeetrit grammi kohta) ületamine on keeruline, kuid tema meeskond jätkab selles vallas tööd. See avastus võib kiirendada ultrapuhaste kütusepatareide tootmisselülitamist. Nimetatud käsnataoline materjal UMCM-2 koosneb tsink-oksiidist kimpudest, mille mõõtmed on umbes 50 000 korda väiksem inimese juuksekarva läbimõõdust.

Mida on aga A. Matzigeri arvates oodata tulevikus? Professor ennustab Michigani meeskonna, aga ka tööstuse aina suurenevat tähelepanu vesiniku ladustamisele ja laialdasele molekulide separeerimisele, kuna keskkonnakaitsjad, teadlased, poliitikud – kõik tahavad hingata värsket ja puhast õhku ja jätta Maa järgmistele põlvkondadele paremas seisus kui see täna on. Keskkonnakaitsjad ja teadlased töötavad selle nimel, et meie planeeti muuta elamiseks paremaks. Vesinikkütusega autod on väike samm sellel teel. Üheks peamiseks takistuseks selle juures on autode vähene vesinikkütuse tankimise võime.

Allikas: Alternative Energy News