Haridus- ja teadusminister ütles uue sõnastikuportaali Sõnaveeb esitlusel, et nüüd saab sõnainfot mugavalt telefonis vaadata ning loodetavasti on sellest abi ka noortele erinevate sõnaraamatutega tutvumisel.

“Sõnu tutvustav teave on nüüd nutitelefonis mugava mobiilivaatena saadaval ja see peaks eriti sobilik olema meie noortele, kes on osavad tehnoloogiat kasutama erineval otstarbel – loodetavasti seekord keeleõppeks,” ütles minister Mailis Reps. “Uus Sõnaveeb on kindlasti tõhus abiline igale keeleõppijale ning küllap aitab meil kõigil oma keeleoskust kontrollida ja keelekasutust parandada.”

Minister tänas Sõnaveebi koostajaid ja märkis, et tähendusrikas on Sõnaveebi valmimine just eesti keele aastal, mil tähistame eesti keele seadustamist riigikeelena sajand tagasi. “Numbrid ei anna kunagi päris õiget ettekujutust sellest suurest tööst, mis tehtud, aga olgu siiski üle korratud, et Sõnaveebis on praegu umbes 130 000 eestikeelset ning ligikaudu 70 000 venekeelset sõna ja väljendit,” lisas Reps.

Sõnaveebis on kogu keeleinfo ühes kohas: uued sõnad ja väljendid, seletused, näitelaused, naabersõnad, päritoluinfo, sõnade käänamine ja pööramine, vene vasted, sõnamängud. Eesti sõnade hääldust saab ka kuulata, näitelauseid loeb Eesti Keele Instituudis loodud kõnesüntesaator. Sõnaveebi arendatakse ja täiendatakse pidevalt.

Sõnastikuportaali esitletakse täna Eesti Keele Instituudis. Portaal on valminud Eesti Keele Instituudi ja tema arenduspartneri OÜ TripleDevi koostööna.

Sõnaveeb on loodud ülikoolide ja teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA ning Euroopa Sotsiaalfondi meetme „kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toel.