Juhendmaterjal valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel MTÜ Ökomeedia projekti „Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine“ raames. Juhendmaterjal kajastab kodanikumeedia portaali www.Bioneer.ee pakutud võimalusi, mis aitavad keskkonna heaks tegutsevatel organisatsioonidel ja ühendustel saada paremat meediakajastust ning tänu sellele edendada eestimaalaste keskkonnateadlikkust.