17. juunil kell 15 kutsume koos Välisministeeriumiga kõiki noori, kellele pakub huvi maailmapoliitikas ja riikidevahelises suhtluses toimuv, kaasa lööma seminaril „Millised on tuleviku mängureeglid?“ Sündmusel heidetakse pilk rahvusvahelistele suhetele praegu ja tulevikumaailmas. Suuresti keskendutakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tegevusele ja võimalustele üleilmsetele põletavatele teemadele reageerimiseks.

Seminarist on võimalik osa saada nii Vabamus kohapeal kui ka otseülekandega veebis. Kavas on sissejuhatav teoreetiline osa ning ÜRO istungi praktiline läbimäng ehk matke. Kuna saalis on kohad piiratud, palume registreerida varakult!

Eesti on ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige aastatel 2020–2021. Julgeolekunõukogu on peamine vastutaja rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise eest ning tegutseb ÜRO liikmesriikide nimel kooskõlas ÜRO põhimõtete ja eesmärkidega. Selle aasta juunis on Eesti julgeolekunõukogu eesistuja ehk siis oleme maailma kriisidiplomaatia absoluutses keskmes, kus osaleme üleilmse julgeolekupoliitika kujundamises. Seetõttu on sobilik ÜRO praktilist toimimist laiemalt tutvustada. Tule kohale ja täienda oma teadmispagasit, et tulevikus ise rahvusvahelises ametis karjääri teha!

Seminaril jagavad oma teadmisi ja kogemusi küberturvalisuse ning küberdiplomaatia valdkonna tippeksperdid. Avakõne peab Heli Tiirmaa-Klaar (Välisministeeriumi küberdiplomaatia osakonna peadirektor). Lisaks temale avavad rahvusvahelist poliitikatulevikku ja küberteemat Merle Maigre (e-Governance Academy küberturvalisuse vanemekspert) ning Kadri Kaska (NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuse õigusharu juht).

Pärast sissejuhatavaid ettekandeid toimub praktilise osana ÜRO istungi matke, millest saavad saalis osalejad osa võtta. Läbimängu raames käsitletakse üksikasjalikumalt kübertemaatikat, võttes ette küsimuse: “Kas mängureeglid küberruumis on samad mis tänaval?” Arutlusele tuleb, kuidas tohivad ja ei tohi riigid küberruumis käituda ning millised võiksid olla kübernormid aastal 2050. Pärast matket analüüsitakse ekspertide abiga nähtut ja kuuldut ning toimub küsimuste-vastuste voor, kus on võimalik oma ala asjatundjatega teema üle arutleda.

Registreeri üritusele siin.