Valga Haigla AS on asutatud 1997. aastal . Suurima ettevõttena Valga maakonnas pakub haigla tööd ligi 350 inimesele, sealhulgas 50 arstile ja 160 õendus- ning hooldustöötajale. Aastas ravitakse Valga haiglas ca 3500 patsienti, ambulatoorsete külastuste arv on suurenenud 40000. Viimastel aastatel on haigla ravitegevus laienenud mitmete teenuste, sh ka erihoolekande valdkonnas. Eriarstid võtavad vastu enam kui 20 erialal.

Kui inimesel on soov tervishoiule annetada, siis võiks ühendust võtta kas Valga haigla sekretäri Elle Märtinsoniga (info@valgahaigla.ee, telefon 7665200) või juhataja Margus Ulstiga (margus.ulst@valgahaigla.ee, telefon 7665201).

Oleks kasulik teha annetatavatest asjadest pildid, saata need haiglale ja otsustada piltide põhjal annetuse vajalikkuse üle.

Rahalised annetused saab teha AS Valga Haigla arveldusarvele Swedbankis EE16 2200 2210 1379 9080 või SEB pangas EE03 1010 2020 0054 3009.

 Hetkel on käimas Selveri jõulukampaania laste taastusravi toetuseks.