Neljapäeval, 9. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) ja Kiirguskeskuse ühendamise Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ning sellest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

„Ümberkorralduste vajadus on tingitud eelkõige Keskkonnaministeeriumi valitsemisala ülesehituse keerukusest ja kulukusest. Ministeeriumi esindab igas maakonnas mitu asutust ja inimestel pole lihtne leida just see õige koht, kuhu oma küsimustega pöörduda,“ selgitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Seetõttu pidasimegi pärast oma valitsemisala ekspertidega olukorra analüüsimist ja arutamist vajalikuks teha ettepanek keskkonnateenistused ja LKK üheks asutuseks liita,“ ütles keskkonnaminister.

Ühtlasi liidetakse uue asutusega Kiirguskeskus, mis on praegu Keskkonnaministeeriumi hallatav asutus. Nii tuuakse kõik keskkonnalubade väljastamisega seotud funktsioonid ühte asutusse kokku, mis teeb kodanikele riigiga keskkonnateemal suhtlemise oluliselt arusaadavamaks ja tõhusamaks.

Ministri sõnul on ümberkorralduste näol tegemist eelkõige Keskkonnaministeeriumi valitsemisala struktuuriliste muudatustega, mis hõlmavad keskkonnateenistuste laiaulatuslikest ülesannetest lähtuvalt maapõue, välisõhu, veemajanduse, jäätmemajanduse, kalavarude, looduskaitse jne korraldamist.

Keskkonnaministeeriumi haldusala administratiivsel ümberkorraldamisel ei muutu riigi keskkonnapoliitilised strateegilised eesmärgid, mis on määratletud koostöös paljude ekspertidega ning heaks kiidetud Riigikogus. Keskkonnaministeerium ja tema haldusala asutuste tegevuse aluseks on ka ümberkorraldustejärgselt keskkonnavaldkonna pikaajalises strateegilises dokumendis “Keskkonnastrateegia aastani 2030” sätestatud eesmärgid, meetmed ja mõõdikud.

Eelnõu kohaselt planeeritakse ministeeriumi allasutused ühendada 2009. aasta 1. jaanuarist. Lõpliku sõna ütleb ministeeriumi haldusala ühinemisega seotud seadusemuudatuste osas Riigikogu.

Toimetas Katrin Lipp, www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnaministeerium
Foto: brontecottage-yorkshire.co.uk