Valitsus kinnitas tänasel eelnõu, millega suurendatakse kutseõppeasutustes pakutava tasuta koolilõuna toetust 78 eurosendilt ühele eurole õpilase kohta päevas. Sellega võrdsustatakse koolilõuna toetamise tingimused üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes.

Mullu kevadel otsustas valitsus tõsta üldhariduskoolidele eraldatavat toetust 78 eurosendilt 1 euroni päevas. Tänane otsus kinnitab, et senisest parema koolilõuna pakkumiseks parendatakse võimalusi ka kutsekoolide õpilastele.

Minister Mailis Repsi sõnul oli kutsekoolidele toetuse suurendamine loomulik samm selleks, et tagada kõikidele õpilastele võrdsed tingimused. “Õige toitumine aitab paremini uusi teadmisi omandada ning toetusega suurendame õpilaste võimalusi koolipäeva jooksul jõu taastamiseks. Suurema toetusega saab koolides pakkuda õpilastele tervislikumat ja tasakaalustatumat lõunat,” ütles minister Reps.

Täna kinnitatud määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 ning selle rakendamiseks vajalikud vahendid on riigieelarves kinnitatud ja kutsekoolidele eraldatud. Kokku kasvas sellest aastast kutsekoolidele kvaliteetse lõuna pakkumiseks kutseasutustele eraldatav summa enam kui poole miljoni euroni ning toetuse kasv puudutab enam kui 10 tuhat kutseõppes õppivat õpilast.

Aasta alguses tõusis toetus 78 eurosendilt 1 euroni, mis võimaldab parendada võimalusi tervislikuma koolilõuna pakkumiseks kõikides munitsipaal-, era- ning riigi üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes.