Keskkonnainvesteeringute Keskuses algab taotlusvoor, millega jagatakse toetust suletud tavajäätmeprügilate korrastamiseks. Taotlusi saab esitada alates 16. oktoobrist kuni eelarvemahu täitumiseni ning korrastustöödeks on kokku plaanitud jagada 290 miljoni krooni jagu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetust.

Taotlusi võetakse KIKis vastu ning hinnatakse jooksvalt kuni eelarvemahu täitumiseni. See aga tähendab, et kõik prügilate sulgemiskohustusega juriidilised isikud ja kohalikud omavalitsused peavad kiirustama, et Ühtekuuluvusfondist ettenähtud töödeks raha taotleda.

Kõik nõuetele mittevastavad prügilad suleti ladestamiseks selle aasta 16. juulil ning 2013. aasta 16. juuliks peavad kõik need prügilad olema korrastatud. Korrastustööd on ladestamise lõpetamise järel teiseks sammuks prügila lõplikuks sulgemiseks. Korrastustöödeks on näiteks jäätmete koondamine, tihendamine, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmine ning jäätmelademe katmine haljastuse või millegi muuga.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest tavajäätmeprügilate sulgemiseks on ette nähtud 630 miljonit krooni. Esimeses kahes taotlusvoorus toetati üheksat projekti kogusummas 340 miljonit krooni.