Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajad otsustavad hiljemalt 22. maiks, kas ja millisel viisil saab suvist folgipidu korraldada. Eeskätt oodatakse vabariigi valitsuse ametlikku otsust juuli kultuurisündmuste kohta ning töötatakse erinevate alternatiivide kallal.

Täna kultuuriminister Tõnis Lukase poolt pressibriifingul välja öeldud mõte, et suurüritused sel suvel Eestis ei toimu, jätab ministri sõnul siiski õhku võimaluse, et oma tegevust ümber korraldades saab folgisõpradele oodatud muusikaelamust pakkuda. Täpsed tingimused, mida üritusekorraldajad sellisel juhul järgima peaksid, pannakse Lukase sõnul valitsuses paika maikuu jooksul.

Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kivibergi sõnul on festivali korraldajad paindlikud ja soovivad publikule rõõmu pakkuda ka praegusel keerulisel ajal.

“On selge, et harjumuspärasel kujul ehk rohkete välisesinejate ning nii suure publikuga, nagu varem, folki sel suvel korraldada ei saa,” sõnas Kiviberg. “Soovime keskenduda eesti esinejatele. Mõtleme ka teistsugustele, sh virtuaalsetele võimalustele.”  

Kui 22. maiks on teada, millistel tingimustel võib juuli lõpus üritusi korraldada, saab festival hinnata, kas on võimalik neid arvestades välikontserte korraldada. “Loomulikult on tervis ja ohutus kõige tähtsam ja sellele mõtleme esmajärjekorras. Aga me pole veel lootust kaotanud ja soovitame seda hoida ka meie publikul.”

XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival on plaanitud toimuma 23.-26. juulini, seega teevad korraldajad lõpliku otsuse selle toimumise kohta hiljemalt kaks kuud enne festivali.